Dine kollegaers dyre vaner smitter

Ny forskning viser, at vi vil købe og eje det samme som vores kollegaer, og når vores kollegaer bruger flere penge, så bruger vi selv flere penge. Denne nye viden kan danne baggrund for bedre politiske beslutninger.

18.08.2021 | SANNE OPSTRUP WEDEL

Nogle af dem, vi bruger mest tid med, er vores kollegaer, og derfor har forskningsprojektet gransket, om og hvordan vi bliver påvirket af vores kollegaer i vores forbrugsmønstre. FOTO: Pixabay

Allerede i 1776 var den skotske samfundsfilosof og økonom, Adam Smith, optaget af ideen om, at mange mennesker finder stor tilfredsstillelse ved et iøjnefaldende forbrug af ekstravagante luksusvarer som juveler eller guldkæder. I 1834 introducerede den canadiske økonom John Rae begrebet conspicuous consumption, og i 1899 inddrog den norsk-amerikanske økonom Thorstein Veblen begrebet i en samlet forklaring af forbruget.

Men nu viser ny forskning, at det slet ikke er conspicuous consumption-effekten, der er på spil, når vi forbruger.

”Faktisk er det noget helt andet, som får os til at bruge penge,” fortæller Anders Frederiksen, professor og institutleder ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Et langt sejt træk

Og det kan han sige med stor vægt. For det har taget Anders Frederiksen og hans to kollegaer Giacomo De Giorgi (Université de Genève) og Luigi Pistaferri (Stanford University) 12 år og alverdens hovedbrud og blindgyder at påvise, at vores kollegaer påvirker vores forbrug samt forklare, hvad årsagen er.

”Nogle af dem, vi bruger mest tid med, er vores kollegaer, og derfor har vi gransket, om og hvordan vi bliver påvirket af vores kollegaer i vores forbrugsmønstre. Men den såkaldte peer-effekt, eller kollega-påvirkning, er enormt svær at identificere, fordi det kan skyldes flere ting, at der er en sammenhæng mellem min adfærd og mine kollegaers adfærd. Så det er en meget teknisk øvelse, der bedst kan beskrives som det lange seje træk,” forklarer Anders Frederiksen.

Rejsen frem mod svarene er en fortælling om internationale forskningsmiljøer og et ungt menneske, der rejste ud i verden for at lære noget mere. Under sit studie læste Anders Frederiksen både i England og Tyskland. Som ph.d.-studerende tilbragte han et år på Princeton University i New Jersey, og da han som postdoc (midlertidig forskerstilling, der bygges oven på en ph.d.) på Stanford University mødte en professor, der havde stor erfaring med forskning i forbrug, kastede de sig over at finde ud af, om der fandtes en peer-effekt i forbrugsmønstre.

”Da vi gik i gang med at lede efter mulige resultater, vidste vi ikke, om de fandtes, om de kunne påvises, og om de havde en størrelse, der gjorde vores studie relevant,” fortæller han.

   

”Vi skal have et fornuftigt perspektiv på vores forbrug igennem hele livet, men når vi bliver påvirket af kollegaer, kan det lede til overforbrug eller et skævvredet forbrug hen imod luksusvarer,."

Anders Frederiksen, Institutleder på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus BSS

12 års forskning blev belønnet

Men – efter 12 år lykkedes det forskerne at publicere den videnskabelige artikel ”Consumption Network Effects”*, som altså både påviser peer-effekten i vores forbrugsmønstre og forklarer, hvad der driver den.

Overordnet er der tre mekanismer, der kan være årsag til, at kolleger har et ensartet forbrug:

 • vi påvirker hinanden (peer-effekten)
 • vi har ens præferencer, som gør, at vi tilvælger det samme, så dem med samme forbrugsmønstre ender i samme virksomhed (selektion)
 • vi bliver påvirket af de samme ting, fordi vi arbejder i samme virksomhed (ydre omstændighed)

Til at identificere peer-effekten, som er det centrale for studiet, bruges netværksstrukturen i vores arbejdsrelationer. Den fungerer lidt lige som smittemønstre i en corona-pandemi, hvor tætte kollegaer har en større påvirkning på os end dem, der er længere væk.

Tre mulige forklaringer

Men hvad er det så for mekanismer der driver peer-effekten?

En mulig mekanisme griber fat i Veblens gamle teori om conspicuous consumption, hvor man fremviser sit forbrug, hvilket kan påvirke andre, som ønsker at have noget tilsvarende – om det er at eje et guldur, at spise på fine restauranter, at have en Tesla eller noget helt fjerde. Altså, hvis vi arbejder sammen og ser hinanden hver dag, og du kører i en stor Tesla, så vil jeg også have sådan en.

Den anden mekanisme, der kan forklare, at vi har samme forbrugsmønster som vores kolleger, er, hvis vi udligner risiko. Så hvis vi er sælgere, hvor der er gode og dårlige dage, og vi aflønnes for vores fælles salg (og ikke det individuelle salg) så vil vi have samme indtægt og samme forbrugsmulighed.

FAKTA: Anders Frederiksen

 • Professor i forretningsøkonomi og økonomi ved Aarhus Universitet
 • Institutleder ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet
 • Centerleder for Center for Corporate Performance ved Copenhagen Business School
 • Har tidligere været tilknyttet Princeton University og Stanford University

Den tredje og sidste mekanisme illustrerer dét, forskerne kalder keeping up with the Joneses, som dækker over, at når mine kollegaer generelt forbruger mere, så vil jeg også forbruge mere – dvs. at vores forbrugsniveau er påvirket af andre mennesker.

”Vi finder, at keeping ud with the Joneses er forklaringen på, at kollegaer påvirker hinandens forbrug. Dvs. at man har et højere forbrug, fordi man bliver påvirket af andres høje forbrug, hvilket altså ikke har noget at gøre med guldkæder – eller risiko. Man kunne tro, at conspicuous consumption var forklaringen, for det er lidt mere sexet, og man måske også synes, at man kan få øje på effekten ude i verden. Det kan ikke udelukkes, at den gør sig gældende i nogle små grupper, men generelt kan den ikke påvises i danske data,” fastslår Anders Frederiksen og uddyber:

”At du køber en Tesla, får altså ikke mig til at købe en Tesla. Men at du har et højt forbrug gør, at jeg også har et højt forbrug. Og det kan så ende med, at vi begge har en Tesla, men det er ikke Teslaen, der gør det.”

FAKTA: Keeping up with the Joneses

En engelsk talemåde som beskriver, at folk altid ønsker at eje de samme dyre genstande og gøre de samme ting som deres kolleger, venner eller naboer, fordi de er bekymrede for at miste deres plads på den sociale rangstige.

Termen er i dag adopteret af moderne økonomer som en af forklaringerne på, hvorfor conspicuous consumption (eng. 'iøjnefaldende forbrug') finder sted hos mennesker. Begrebet betegner forbruget af varer med det formål at signalere en bestemt livsstil eller social status til omverdenen.

Baggrund for gode politiske beslutninger

Så langt, så godt. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt, om det er det ene eller det andet, der er årsag til peer-effekten?

”Vi skal have et fornuftigt perspektiv på vores forbrug igennem hele livet, men når vi bliver påvirket af kollegaer, kan det lede til overforbrug eller et skævvredet forbrug hen imod luksusvarer,” siger Anders Frederiksen.

Begge dele kan være et problem, som kan betyde, at vi gældsætter os eller ikke får sparet nok op til alderdommen. Men det er vigtigt at kende forskel på mekanismerne, hvis man skal lave gode politiske beslutninger.

”For hvis man fejlagtigt tror, at conspicuous consumption er årsagen til det høje forbrug, beskatter man luksusvarer. Vores forskning peger mere i retning af en styring af forbrugsniveauet for at sikre, at der bliver sparet nok op til pension. Det er to forskellige måder at se verden på,” siger han og tilføjer:

”Og så er der det der med netværket. Det er ikke alle politiske tiltag, der vil ramme lige godt, for som med corona-smitte, så er der nogle, der sidder mere centralt i netværket end andre. Et politisk tiltag, der har til hensigt at dæmpe eller booste forbruget i økonomien, har således større effekt, hvis det målrettes bunden af forbrugsfordelingen, simpelthen fordi netværket er ”tættere” i bunden end i toppen.”

    

Udrejse giver udsyn

I dag er Anders Frederiksen mest overrasket over, at han og kollegaerne gad at blive ved – og at han igennem samtlige 12 år bibeholdt sin nysgerrighed over for, hvad der var om det næste hjørne.

”Vi kunne have stoppet, da vi havde fundet peer-effekten. Vi kunne have stoppet, da vi havde fundet ud af, at conspicuous consumption ikke kunne forklare effekten. Eller da vi havde fundet keeping up with the Joneses-effekten. Men vi har vendt hver en sten for at komme hertil. Så selv om der gik lang tid, før vi havde vished om, at vi havde påvist noget nyt, er jeg glad for, at vi ikke stoppede undervejs,” siger han og tilføjer:

”Og hvis ikke jeg var rejst ud og havde været en del af de internationale forskningsmiljøer, hvor jeg har lært en masse og fik bygget et stort netværk op, var artiklen nok aldrig blevet til noget. For så ville jeg ikke have lært det, jeg gjorde, eller have mødt de mennesker, jeg har mødt. Så det har haft en stor værdi.”

Bag om resultatet:

 • Den videnskabelige artikel er lavet i samarbejde med Stanford University og Universitetet i Geneve.
 • Forskerne har modtaget ekstern finansiering fra Det spanske Ministerie for Økonomi og Konkurrencevne, The Swiss Notional Science Foundation, EU, The National Science Foundation m.m. Læs uddybning her.
 • Metodemæssigt har forskerne brugt registerdata fra Danmarks Statistik for at påvise hovedeffekten (at der er en peer-effekt, dvs. at kollegaer påvirker hinandens forbrug). Og da de efterfølgende skulle afdække mekanismerne (altså forklare, hvad årsagen til peer-effekten er), brugte de spørgeskemaer indsamlet af Danmarks Statistik, som omhandler tusindvis af danskeres forbrug af forskellige varetyper. Forskerne har undervejs afvist en lang række forklaringer én for én og kan derfor præcist sige, at det er keeping ud with the Joneses og ikke andre mekanismer, der er årsag til peer-effekten.

  I begyndelsen af projektet var det ikke indlysende, at man kunne påvise en peer-effekt, og om man kunne kende forskel på de tre årsagsmekanismer. Men i de data, forskerne havde adgang til, så de, at de kunne bruge de omfattende datasæt og netværksstrukturen i data til at finde en betydelig peer-effekt samt finde ud af, om det var mekanisme 1, 2 eller 3, der er årsag til, at kollegaer påvirker hinandens forbrug.

  Netværksstruktur dækker over det faktum, at man har tætte kolleger og knapt så tætte kollegaer – så hvem, der påvirker vores adfærd, afhænger af, hvor tæt vi er forbundet med dem.
  Efterfølgende simulerede forskerne diverse politikker, der påvirker borgernes forbrug. I disse simulationer ses vigtigheden af netværksstrukturen, da resultaterne er meget forskellige i toppen og bunden af forbrugsfordelingen. Først gav de 10 pct. ekstra til forbrug i toppen af forbrugsfordelingen og fandt ud af, at de dynamiske effekter var forholdsvis små, fordi netværket i toppen er temmeligt lukket. Tilførte man i stedet 10 pct. til en tilfældig gruppe på tværs af forbrugsfordelingen, så forskerne større effekter, da netværket er mere åbent, og gør man det samme i bunden, ser man den største effekt, fordi netværket i bunden er mest åbent.
 • Hele den videnskabelige artikel kan læses her: De Giorgi, G., Frederiksen, A. & Pistaferri, L., Consumption Network Effects, jan. 2020, I: The Review of Economic Studies. 87, 1, s. 130-163

Kontakt:

Anders Frederiksen
afr@btech.au.dk
Mobil: +4561620207