Leder, kom ned fra ølkassen

Ny bog samler resultaterne fra fire års forskning i ledelse, der virker i offentlige og private organisationer. 

26.10.2017 | MICHAEL SCHRØDER

Skab en tydelig vision for organisationen, gå i dialog med medarbejderne og påskøn deres arbejde.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny bog, ”Ledelse i offentlige og private organisationer”, som samler op på det fire-årige forskningsprojekt LEAP (Ledelsesadfærd og Performance), og som netop er udkommet på Hans Reitzels Forlag.

”Bogen skal først og fremmest give viden til ledere i den private og offentlige sektor, så de gennem ledelse kan skabe mere værdi for virksomhederne og for borgerne,” siger professor i statskundskab og projektleder på LEAP Lotte Bøgh Andersen, Aarhus BSS.

671 ledere

Konklusionerne i ”Ledelse i offentlige og private organisationer” bygger primært på de resultater, som er kommet ud af LEAP-projektet, hvor 671 ledere i en række offentlige institutioner og i banker samt deres medarbejdere har deltaget i undersøgelserne.

”Vi ser, at især to strategier i kombination giver gode resultater. Den ene er, at lederen skal kunne levere en tydelig vision og tydelige værdier for organisationen. Hvis der ikke er enighed om vision og værdier, så er det vigtigt, at lederen hopper ned fra ølkassen og går i dialog med medarbejderne face to face for skabe opbakning til visionen og værdierne,”  

Lotte Bøgh Andersen - Professor

”Den anden strategi er påskønnelse. Det man roser, får man. Hvor den verbale påskønnelse er særdeles nyttig i den offentlige sektor, ser vi også, at man ikke er håndsky over for mere materiel anerkendelse i den private sektor. I for eksempel folkeskolen kan resultatløn opleves som værende kontrollerende. Derfor er det vigtigt, at man finder den form for påskønnelse, der passer til ens organisation,” siger Lotte Bøgh Andersen, der også er medlem af regeringens Ledelseskommission.

Viden, refleksion og handling

”Ledelse i offentlige og private organisationer” giver en indføring i ledelsesarbejdet med fokus på viden om området, og hvad der virker. Der ses bl.a. på betydningen af ledelsestræning, motivation, ledelse gennem værdier, medarbejdertrivsel og målstyret ledelse.

Bogen bygger på solide empiriske undersøgelser af området, og forfatterholdet går på tværs af statskundskab, økonomi, psykologi og management.

Men det er ikke ”lufthavnslitteratur”, som Lotte Bøgh Andersen, udtrykker det, med 10 gode råd eller måder at være leder på.

”Og der er ikke nogen one-size-fits-all-løsninger. Lederne skal selv oversætte den viden, som vi fremlægger, så det passer ind i lederens egen organisation. Lederen skal udvikle sig gennem viden, refleksion og handling,” siger Lotte Bøgh Andersen.

Læs mere om LEAP-projektet

Læs uddrag af bogen

Fakta:

Ledelse i offentlige og private organisationer

Forfattere: Lotte Bøgh Andersen, Louise Ladegaard Bro, Anne Bøllingtoft, Tine Louise Mundbjerg Eriksen, Ann-Louise Holten, Christian Bøtcher Jacobsen, Ulrich Thy Jensen, Jacob Ladenburg, Poul Aaes Nielsen, Heidi Houlberg Salomonsen, Niels Westergård-Nielsen, Allan Würtz.

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Denne bog er nr. 20 i bogserien STATSKUNDSKAB

Link til forlagets bogserie

For yderligere oplysninger:

Professor Lotte Bøgh Andersen

Institut for Statskundskab, Aarhus BSS

E: lotte@ps.au.dk

M: 31 58 77 80