4,2 millioner til forskning i økonomisk ulighed

Kim Mannemar Sønderskov fra Institut for Statskundskab og Helena Skyt Nielsen fra Institut for Økonomi har modtaget midler fra Spar Nord Fonden til at ansætte hver deres postdoc på projekter om økonomisk ulighed.

Professor i statskundskab Kim Mannemar Sønderskov ved Aarhus BSS. Foto: Ingrid Marie Fossum
Professor i økonomi Helena Skyt Nielsen ved Aarhus BSS. Foto: Lars Aarø
Adjunkt i økonomi Eva Rye Johansen ved Aarhus BSS.

To ud af fire projekter i Spar Nord Fondens bevillingsrunde tildeles denne gang forskere fra Aarhus BSS. Professor i statskundskab Kim Mannemar Sønderskov og professor i økonomi Helena Skyt Nielsen modtager millionbeløb til at ansætte hver deres postdoc på deres forskningsprojekter. Spar Nord Fondens midler tildeles forskningsprojekter, som taler ind i FN’s klimamål nummer 10 – at reducere ulighed i og mellem lande.

”Vi ønsker at støtte forskning, der undersøger de mulige konsekvenser af den øgede ulighed i Danmark. Herunder hvilke effekter en øget økonomisk ulighed har på arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, karrieremuligheder, social mobilitet og sammenhængskraften i samfundet – og hvis der er betydelige konsekvenser ved uligheden, hvilke tiltag der så kan hjælpe til at reducere disse,” fortæller bestyrelsesformand i Spar Nord Fonden og professor ved Aalborg Universitet, Michael S. Dahl, i en nyhed på Spar Nord Fondens hjemmeside.

Langtidseffekter af ulighed i barndommen

Kim Mannemar Sønderskov har fået 2 millioner til et projekt om langtidseffekterne af økonomisk ulighed i barndommen. Projektet hedder ”Unequal children, disconnected adults? The long-term consequences of childhood exposure to economic inequality” og beskrives som følger:

”Projektet undersøger, hvorvidt indkomstulighed oplevet i barn- og ungdommen har negative konsekvenser i voksenlivet. Nærmere bestemt negative konsekvenser for indikatorer for social sammenhængskraft i form af individets tilknytning til staten og til andre mennesker.

Mere specifikt analyseres det, om ulighed oplevet tidligt i livet i ens nabolag og ens skole har langsigtede effekter på tilliden til andre mennesker samt tilliden til og tilfredsheden med staten. Nabolaget og skolen er antageligt to af de primære kontekster, hvori børn og unge interagerer med andre mennesker, og hvori de får erfaringer med økonomisk ulighed. Det er dermed nærliggende at forvente, at den økonomiske profil af disse kontekster har betydning senere i livet.”

Spørgsmålet skal undersøges ved hjælp af omfattende og præcise data fra de danske befolkningsregistre samt surveydata med indikatorer for vertikal og horisontal tilknytning til staten og til andre mennesker.

Ud over Kim Mannemar Sønderskov og en nyansat postdoc, som med Spar Nord Fondens bevilling nu kan ansættes, er Peter Thisted Dinesen fra Københavns Universitet også med i projeket.

Forældre, søskende og nabolags betydning for ulighed

Helena Skyt Nielsen har fået 2,2 millioner til at ansætte postdoc Eva Rye Johansen i perioden 2021-2024. Eva skal forske i forældre, søskende og nabolags betydning for ulighed. Projektet hedder ”Betydningen af forældre, søskende og nabolag for ulighed” og beskrives som følger:

”Projektet undersøger betydningen af tre centrale årsager til, at danske børn af rige og fattige familier har ulige muligheder for at skabe sig gunstige levevilkår, nemlig forældre, søskende og nabolag.

Der undersøges, hvordan kriser i forældres liv så som afskedigelse, skilsmisse, vold eller sygdom påvirker børns livsbaner på kort og langt sigt, samt hvordan søskenderelationer kan forstærke eller reducere effekten af opvækstvilkår, og således påvirke, hvordan ulige muligheder overføres fra forældregenerationen til børnegenerationen. Endeligt undersøges betydning af nabolagets sammensætning for flygtningekvinders fremtid, idet nabolaget ofte tænkes at være centralt for integration af indvandrere og flygtninge.

Projektet undersøger dermed problemstillingen fra tre vinkler og afdækker, hvilken rolle forældre, søskende og nabolag spiller for, om unge mennesker starter deres voksenliv med ulige muligheder.”