MBA årsmøde 2023

Praktiske informationer


Dato: 

Tirsdag d. 3. oktober 2023

Tid:
08.30 - 16.00

Sted:
Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V. Bygning 2610 (S), øvre multirum

Sprog:
Dansk

Pris:
Gratis

Kontaktperson: 
Thomas Rygaard

Aarhus BSS byder atter MBA-alumner velkommen tilbage på MBA ved årsmødet d. 3. oktober 2023

I bedste MBA-stil byder årsmødet på to masterclasses, hvor vi undersøger design og indhold samt de positive effekter af ledelsestræning, og så trykprøver vi om mangfoldighed kommer til udtryk i en forbedret ESG på bundlinjen. Vi lader os desuden inspirere af to alumner, som hver især tager os med på deres inspirerende karriererejse og personlige ledelsesudvikling med afsæt i MBA-uddannelsen.

Årsmødet afsluttes med kåring af ”Årets MBA Alumne”. Prisen uddeles hvert år af studienævnet til en MBA-alumne, der har udmærket sig ekstraordinært.

Vi glæder os endnu engang til at byde jer velkommen til en inspirerende dag med fokus på viden, værdiskabelse og netværk.
  

Praktiske informationer


Dato: 

Tirsdag d. 3. oktober 2023

Tid:
08.30 - 16.00

Sted:
Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V. Bygning 2610 (S), øvre multirum

Sprog:
Dansk

Pris:
Gratis

Kontaktperson: 
Thomas Rygaard


Program08.30-09.00: Ankomst og netværk

Der serveres morgenkaffe og let morgenmad med mulighed for at netværke med de andre deltagere. 


09.00-09.05: Velkomst

Kristina Jespersen, ph.d., associerende professor og studieleder for MBA-uddannelsen, Aarhus BSS, Aarhus Universitet 


09.05-09.25: Introduktion ved bordene


09.25-10.35: MASTER CLASS | Ledelsestræning. Nytter det? Og hvad er vigtigt i mit valg?

Anne Bøllingtoft, lektor, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Mange organisationer bruger betragtelige summer - og ikke mindst tid - på forskellig former for ledelsestræning. Det rejser en række interessante spørgsmål som fx om det nytter og i så fald hvordan? Og hvad med selve indholdet af ledelsestræningen – skal der styres efter personlige interesser, virksomhedens præferencer eller hvad er egentligt centralt at holde sig for øje? Og har det en betydning, hvordan selve forløbet er tilrettelagt?

Anne Bøllingtoft er lektor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet. Hendes forskningsområde dækker ledelse, ledelsestræning samt forandringsledelse. Gennem de senere år har Anne deltaget i flere felteksperimenter omhandlende ledelsestræning i forskellige ledelsesstrategier, og bidraget markant til udviklingen af design af ledelsestræningsforløb. 


10.35-10.50: Pause


10.50-11.20: Alumne Henrik Lykke Sørensen

Henrik Lykke Sørensen, Head of PtX Competence Center

Henrik giver os et indblik i PtX Competence Centers arbejde med udvikling af power (vind/sol) projekter. Centrets ansvar er udvikling af corporate PtX strategi, identificere relevante teknologi og branche trends, udvikling af strategisk samarbejde med OEM og kunder indenfor området, udvikling af generiske forretningsmodeller for lokal PtX projektudvikling.


11.20-11.50: Alumne Helle Hegelund

Helle Hegelund, CEO, DGE Danmark

”Følg dit hjerte og vær tro mod dine evner – hvis du ønsker at blive leder eller udvikle dit lederskab” udtaler Helle Hegelund, der er direktør for DGE Danmark og tidligere MBA-alumne fra Aarhus universitet. Hun vil fortælle om hvorfor ledelse er et Hold spil og hvordan hun bliver boostet i ledelsesopgaven. Hun vil også komme ind på de overvejelser der er forbundet med at gå fra mellemledelse til topledelse. Og så vil hun fortælle, hvordan det er at holde fast i en rød tråd og insistere på at arbejde med biodiversitet, klima og grøn omstilling.  

Helle Hegelund er Direktør/CEO for DGE Danmark der er et Miljø- og Ingeniørfirma, samt bestyrelsesformand i Nationalpark Mols Bjerge. Hun har tidligere være Direktør/CEO i Kattegatcentret og været selvstændig med egen virksomhed. Hun har gennem en længere årrække været hos NIRAS som Business Unit Director og stået bag etablering af nyt firma i England. Helle er aktiv i IDA Miljø bestyrelse og er i Miljø og Klimaudvalget i Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Hun er uddannet Cand. Scient. Biologi fra Aarhus Universitet og afsluttede MBA fra Aarhus BSS i 2012. 


11.50-12.50: Frokost og netværk


12.50-14.00: MASTER CLASS | ESG, personlighedstræk og bundlinjen

Tom Aabo, lektor, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Hvordan spiller ESG ind på bundlinjen? Vi ser på den nyeste forskning indenfor køn, personlighedstræk og ESG. Hvad er op, hvad er ned, og kan det overhovedet betale sig for virksomheden at bekymre sig om køn, personlighedstræk og ESG? Og hvordan ser du egentlig selv ud?

Tom Aabo kombinerer branchekendskab med akademisk stringens ved at undervise og forske inden for området international virksomhedsfinansiering. Toms primære forskningsinteresse ligger i grænseområdet mellem praksis og teori. Tom præsenterer sit arbejde på internationale konferencer. 


14.00-14.20: Pause, kage og netværk


14.20-14.30: Kåring af årets MBA alumne 2023 ved Studienævnsformand, Helle Alsted Søndergaard

Hvert år kåres årets MBA alumne ud fra følgende kriterier:
 

Ledelse: Årets alumne har udmærket sig inden for sit professionelle felt

Humanitært: Årets alumne har ydet betydelige og innovative bidrag til samfundet

Personligt: Årets alumne har udvist høj integritet i sit arbejde og som person

Prisen overrækkes af studienævnsformand, Helle Alsted Søndergaard.

Herefter vil årets MBA alumne fortælle om sine erfaringer og bedrifter ud fra prisens kriterier. Du kan læse mere om de seneste års vindere af prisen her.  


14.30-15.00: Indlæg fra Årets MBA Alumne 2023 – 


15.00: Tak for i dag – vi ses næste gang


15.00-16.00: Vin, snacks og netværk

Der tages forbehold for ændringer i programmet.