Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 1. del

HD 1. del

Om HD 1. del

HD 1. del er en toårig bred erhvervsøkonomisk grunduddannelse på deltid, der giver titlen Graduate Certificate in Business Administration. Uddannelsen giver de studerende en grundlæggende teoretisk indføring i de centrale områder inden for erhvervs- og samfundsøkonomien.

HD 1. del har til formål at udvikle de studerendes generelle akademiske kompetencer, så at de på en systematisk og metodebevidst måde kan arbejde med komplekse problemstillinger i praksis.

1. del af HD-uddannelsen er fælles for alle specialer, og fagene tages som enkeltfag. Der undervises især i erhvervsøkonomi, dataanalyse, samfundsøkonomi og erhvervsjura. Du skal først vælge specialisering, når du har gennemført 1. del.

Undervisningstidspunkter

Der undervises normalt 8 timer pr. uge - sædvanligvis på ugens 4 første dage fra kl. 17.30-21.00 eller lørdag formiddag.

Studierne er ret krævende, og den nødvendige forberedelse må påregnes at tage mindst lige så lang tid som selve undervisningen. Du må således kunne afse 12-20 timer (inkl. 8 undervisningstimer) pr. uge til studiet for at kunne gennemføre dette inden for den normerede tid, som er to år for HD 1. del.

Fakta om HD 1. del

Ansøgningsfrist: 1. juni
Studiestart: Ultimo august
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: Gymnasial uddannelse 
Økonomi: 36.000 kr.

Kontakt studievejledning

Mail: hdvejledning.bss@au.dk
Tlf:
8716 6217
Træffetider:
10.00-12.00 og 12.30-15.00 på nedenstående dage:
Uge 36:
Fredag d. 8/9
Uge 37
: Mandag d. 11/9 og fredag d. 15/9
Uge 38: Onsdag d. 20/9 og fredag d. 22/9
Uge 39: Mandag d. 25/9
Uge 40: Onsdag d. 4/10 og fredag d. 6/10

For henvendelser af rent administrativ karakter, kan du henvende dig til Aarhus BSS studieservice.

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?

Fjernundervisning

I Herning kan du også tage HD 1. del som fjernundervisning, hvor den elektroniske undervisning bliver suppleret med klasseundervisning i Herning.

Studieinfo til studerende

Studerende på HD 1. og 2. del i Herning kan finde relevant information såsom undervisningsplaner, eksamensplaner, boglister, blanketter, mm. på Studieinfo.