Aarhus BSS

Business and Social Sciences

Find uddannelse

 

For information om optagelse, adgangskrav og studiestart, find din uddannelse:

Nyheder

13.08.2018 | Offentligheden/ Pressen

Digitalisering udfordrer juraen

Nyt juridisk forskningscenter på Aarhus BSS skal sikre viden om retlige konsekvenser af et stadig mere digitaliseret samfund. Centret vil arbejde for dels at sikre grundlæggende retsprincipper i digitale afgørelser, dels at fremtidens jurister er klædt på til en endnu mere digital fremtid.


Sociale medier

Alumnetilbud

Samarbejde med erhvervslivet