Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Nyheder vis

Million-donationer til forskning på Aarhus BSS

Det har været et givende forår 2018 på Aarhus BSS. To nye forskningscentre og to nye forskningsprojekter har fået støtte fra private fonde.

13.04.2018 | Thomas Pallesen

Forskningen på Aarhus BSS har fået endnu mere vind i sejlene i dette forår. Med offentliggørelsen af to nye centre og yderligere to nye forskningsprojekter har Aarhus BSS med private fondes velvillige donationer understreget sin placering som en af de førende forskningsinstitutioner i Danmark på så forskellige områder som digitalisering, globalisering og offentlig ledelse.

Projekter, der sammen og hver for sig, understreger bredden og tværfagligheden på Aarhus BSS.

Købmand Herman Sallings Fond, Carlsbergfondet og Industriens Fond har hver doneret millioner til de enkelte projekter, og det glæder mig meget, at de private fonde kan se betydningen af både den fagspecifikke og den tværfaglige forskning, som Aarhus BSS kan levere.

Kronprinsen lægger navn til center

Nyheden om åbningen af Crown Prince Frederik Center for Public Leadership den 23. maj på Institut for Statskundskab har fået en del omtale i medierne. Kronprinsen, der er alumne fra Institut for Statskundskab, kommer selv og foretager den officielle åbning tre dage før sin 50-års fødselsdag.

Centret er muliggjort ved en betydelig donation fra Købmand Herman Sallings Fond, hvilket vi er meget glade og taknemmelige for.

Donationen gør det således muligt for Aarhus BSS at udbygge vores i forvejen stærke internationale position som et forskningsmæssigt kraftcenter, når det gælder offentlig ledelse, hvilket i høj grad også har tråde dybt ind i ledelsesforskning i den private sektor. Centeret bliver et tværfagligt forskningscenter med forskere fra samtlige seks institutter på Aarhus BSS samt samarbejde med fakulteterne Health og Arts på Aarhus Universitet. Derudover deltager topforskere fra en række førende, såvel danske institutioner som udenlandske universiteter og andre internationale samarbejdspartnere.  

Centret ledes af professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab.

Bedre forståelse af globalisering

Med 15 millioner kroner fra Carlsbergfondet har professor Philipp Schröder og hans kolleger på Institut for Økonomi fået muligheden for at grave sig dybt ned i forståelsen af de økonomiske mekanismer, når globalisering og nye teknologier skaber store samfundsmæssige omvæltninger.

Selve forskningen bliver med professorens egne ord ”nørdet økonomi”, men både udgangspunktet og de forventede resultater af forskningen vil vise sig at have stor samfundsmæssig betydning her på tærsklen til den fjerde industrielle revolution med digitaliseringen som drivkraft.

Digitaliseringens betydning

Og netop digitalisering er omdrejningspunktet i to forskningsprojekter på henholdsvis Juridisk Institut og Institut for Virksomhedsledelse.

Industriens Fond har støttet begge projekter med tilsammen næsten 12 millioner kroner.

Professor Mette Neville, Juridisk Institut skal i de kommende år forske i og udvikle redskaber, der gør bestyrelser i små og mellemstore virksomheder bedre til at træffe strategiske beslutninger i forhold til den digitale udvikling, mens professor Børge Obel, Institut for Virksomhedsledelse, skal forske i og udvikle nye forretningsmodeller til den voksende, såkaldte Smart Home-industri.

Begge projekter inddrager virksomheder i såvel forskningen som udviklingsarbejdet, og det bliver langt fra de sidste projekter, der tager udgangspunkt i den digitale udvikling.

Digitalisering handler jo ikke kun om at håndtere selve teknologien. Det handler også om at leve med den, forstå den og bruge den i det daglige. I virksomhederne, hos os selv hver især og i samfundet som helhed.

Derfor er det vigtigt, at Aarhus BSS allerede nu sætter endnu mere skub i de business- og samfundsorienterede sider af forskningen i digitalisering.

Du kan læse mere om projekterne på Aarhus BSS nyhedsside

Alumner