Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 2. del

HD 2. del

Om HD 2. del

HD 2. del er en toårig erhvervsøkonomisk specialiseringsuddannelse på deltid, der giver titlen Graduate Diploma in Business Administration.

Uddannelsen giver deltagerne et solidt teoretisk grundlag for at kunne arbejde med forskellige typer af problemstillinger i praksis. Uddannelsen sætter de studerende i stand til selvstændigt eller i samspil med andre at kunne gennemføre og deltage i ledelsen af projektforløb. I forbindelse hermed skal de studerende kunne kommunikere, argumentere og reflektere over processen og selve resultatet heraf. HD-uddannelsen giver samtidig et solidt grundlag for videre studier inden for de erhvervsøkonomiske områder.

Specialiseringer på HD 2. del

På HD 2. del går deltagerne i dybden med et bestemt erhvervsøkonomisk område.

Du kan vælge mellem fire specialiseringer på HD 2. del:

En del af arbejdet sker i seminarform, og uddannelsen afsluttes med en hovedopgave.

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni
Studiestart: Ultimo august
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: 60.000 kr.

Kontakt studievejledning

Mail: hdvejledning.bss@au.dk
Tlf:
8716 6217
Træffetider:
10.00-12.00 og 12.30-15.00 på nedenstående dage:
Uge 36:
Fredag d. 8/9
Uge 37
: Mandag d. 11/9 og fredag d. 15/9
Uge 38: Onsdag d. 20/9 og fredag d. 22/9
Uge 39: Mandag d. 25/9
Uge 40: Onsdag d. 4/10 og fredag d. 6/10

For henvendelser af rent administrativ karakter, kan du henvende dig til Aarhus BSS studieservice.

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?

Studieinfo til studerende

Studerende på HD 1. og 2. del i Herning kan finde relevant information såsom undervisningsplan, eksamensplan, bogliste, blanketter, mm. på Studieinfo.

Undervisningstidspunkter

Der undervises normalt 8 timer pr. uge - sædvanligvis på ugens 4 første dage fra kl. 17.30-21.00 eller lørdag formiddag. Studierne er ret krævende, og den nødvendige forberedelse må påregnes at tage mindst lige så lang tid som selve undervisningen. Du må således kunne afse 12-20 timer (inkl. 8 undervisningstimer) pr. uge til studiet for at kunne gennemføre dette inden for den normerede tid.