Du er her: Aarhus BSS Forskning Ph.d. Finansiering

Finansiering

Finansieringsformer

Indskrivning på et ph.d.-program forudsætter, at den fornødne finansiering er godkendt af ph.d.-skolelederen. Der findes flere forskellige finansieringsformer. Kun den førstnævnte indebærer dog, at man ansættes ved universitetet som ph.d.-studerende.

  • Ansættelse (indskrivning inklusive stipendie og studieafgift) på et hovedområde.
  • Virksomhedssamarbejde: Indskrivning på disse vilkår forudsætter en finansieringsaftale (underskrevet kontrakt) inkl. en aftalt betalingsprofil mellem Aarhus BSS Graduate School og en privat eller offentlig organisation/virksomhed.
  • Selvfinansiering: Indskrivning på disse vilkår forudsætter en finansieringsaftale (underskrevet kontrakt) inkl. en aftalt betalingsprofil med den indskrevne ph.d.-studerende.

Ansættelse (internt eller eksternt finansierede stipendier)

Hvis man opfylder adgangskravene til indskrivning på Aarhus BSS Graduate School, kan man ansøge om et 3- eller 4-årigt stipendie. Denne mulighed er primært tiltænkt ansøgere med en kandidatgrad (3 år) samt ansøgere med en bachelorgrad + et års kandidatstudie (4 år). Herudover kan der opslås ph.d.-stillinger baseret på stipendier, som er tilknyttet eksternt finansierede forskningsprojekter. Disse opslås normalt sideløbende med de to ansættelsesrunder, som finder sted hvert år i marts-april og september-oktober.

Virksomhedssamarbejde

Hvis en virksomhed ønsker at gennemføre og finansiere et forskningsprojekt, muligvis i kombination med en ph.d.-uddannelse, der er planlagt til og finder sted i virksomheden, er Aarhus BSS Graduate School indstillet på at være med til at realisere projektet. Et sådant projekt er underlagt den gældende bekendtgørelse for ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden.

I den forbindelse betinger Aarhus BSS Graduate School sig at kunne stå inde for den videnskabelige kvalitet af projektet, at den ph.d.-studerende lever op til indskrivningskravene for ph.d.-uddannelsen, at Aarhus BSS Graduate School har den fornødne vejlederkapacitet, og at Aarhus BSS Graduate School ifølge den indgåede aftale får dækket sine udgifter til deltagelsen i projektet og til bedømmelse/forsvar af ph.d.-afhandlingen. Undervisningsudgiften følger den aktuelle vejledende uddannelsestakst fra Finansministeriet for eksternt finansierede på ph.d.-uddannelsen.

Selvfinansiering

Hvis man opfylder adgangskravene til ph.d.-programmet, har man mulighed for at blive indskrevet som selvfinansieret ph.d.-studerende. Undervisningsudgiften følger den aktuelle vejledende uddannelsestakst fra Finansministeriet for eksternt finansierede på ph.d.-uddannelsen. Dertil kommer udgifter til den studerendes leveomkostninger i indskrivningsperioden.

Selvfinansierede ph.d.-studerende skal opfylde de samme krav som ordinære ph.d.-studerende mht. indholdet af deres ph.d.-program.

Kontakt ph.d.-skolen hvis du har spørgsmål til ovenstående