Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i Offentlig Ledelse

Master i
offentlig ledelse

ET NIVEAU HØJERE

Master i offentlig ledelse
Kravene til lederne i den offentlige sektor er større end nogensinde. Det er reformernes tid og i alle dele af den offentlige sektor er der et øget forventningspres fra brugere, borgere, medarbejdere, politikere og samfundet generelt. Forventninger om professionel ledelse, effektiv kommunikation, medarbejderudvikling, smidige organisationer og strategisk tænkning. Master i offentlig ledelse hjælper dig til at opfylde forventningerne!

Fleksibel
Vi har tilrettelagt uddannelsen på en måde, så du som offentlig leder kan få den fornødne tid til at gennemføre uddannelsen og dermed skabe dig et frirum, hvor du ved at lære nyt om ledelse, strategi og din egen personlige lederstil kan reflektere over den organisation, du er en del af, din karriere og egen ledelsespraksis.

Stærke miljøer
Master i offentlig ledelse udbydes af et konsortium bestående af Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus BSS. Syddansk Universitet varetager ledelse og administration af uddannelsen.

Vi udbyder moduler fra Master i offentlig ledelse i 2 byer, Odense og Aarhus. Du kan søge om optagelse på Master i offentlig ledelse to gange om året: 1. maj og 1. november med studiestart i september og februar.

Fakta om Master i Offentlig ledelse

Studiestart: September og februar
Ansøgningsfrist: 1. november og 1. maj
Varighed: Master i offentlig ledelse kan tages på deltid inden for en periode mellem 2 og 6 år. Uddannelsen kan enten tilrettelægges som et 2-årigt forløb med en arbejdsbelastning på 20-25 timer om ugen eller som et mere fleksibelt forløb.
Adgangskrav: Bachelor eller tilsvarende
Pris 174.000,- kr.
Vægt 60 ECTS

Studievejledning:Helle Bach Soltau
Tlf.: 65 50 43 20
Mail: hbs@sam.sdu.dk

Modtag information

Ønsker du en brochure eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?

Er du Master-studerende?

Find studieinformation, link til Blackboard osv.

For indskrevne studerende