Vækstledelse
for
fremtiden

Stil skarpt på din virksomheds
vækst og udvikling

Tilmeld dig Kick off

Vækstledelse
for fremtiden

Stil skarpt på din virksomheds vækst og udvikling

Vækstledelse
for fremtiden
Stil skarpt på din virksomheds vækst og udvikling

Vækstledelse
for fremtiden

Vil du?

  • øge dit fokus på at skabe vækst og udvikling i din virksomhed?
  • finde ud af, hvor virksomhedens største vækstpotentiale ligger?
  • have mere viden om, hvordan du bedst kan realisere virksomhedens vækstpotentiale?
  • sikre, at din organisation støtter op om udviklingen af din virksomhed?
  • udvikle dig som leder?
  • gerne i gang med ovenstående, men ved ikke helt hvordan?

Hvis du har svaret ja, har du nu mulighed for at deltage i “Vækstledelse for fremtiden”. Her får du mulighed for både at udvikle såvel din virksomhed strategisk og økonomisk, og dig selv som leder.

Erhverv og Udvikling, Randers Kommune, Erhverv Randers, Center for Små og Mellemstore Virksomheder og Sparringspartnerne står bag forløbet, som har til formål i samarbejde med ejerlederne at styrke konkurrencekraft, vækst og indtjening de virksomheder, der deltager.

En skærm med teksten DO MORE står på et skrivebord.


To medarbejdere står foran et whiteboard. Den ene af dem er i gang med at skrive

Du får viden, der virker i praksis

Du får viden, der virker i praksis

Forløbet bygger på viden og erfaring med at skabe vækst og udvikling i SMV’er, som er skabt i Vidensforum.dk’s vækstprojekt. Her gennemgik 30 SMV’er et 3-årigt vækstforløb. Hele forløbet blev fulgt forskningsmæssigt af Center for SMV, så vi ved, hvad der virker. Du vil under dette forløb møde virksomheder, der har anvendt denne viden og redskaber til at understøtte vækst.

"Vidensforum-forløbet er et unikt koncept, der kombinerer ledelse og personlighed, forretning og cash flow for at skabe vækst. Der er bund i det, og derfor tog jeg det til mig. Men man skal være klar til at investere tid for at kunne høste, men det jeg har investeret, har jeg fået jeg 10-fold igen."

Kaare Egelund Schmidt,
Ejer, Scanex


Forløbet
Hvad får du som deltager?

Forløbet
Hvad får du som deltager?

Over en periode på 1,5 år sætter vi sammen fokus på din virksomhed:

1. Gennem en analyse af din virksomhed, dens ledelse og organisation hjælper vi dig til at skabe et overblik over din forretningsmodel og din virksomheds mulighed for udvikling og vækst.

2. Du får løbende individuel sparring i din virksomhed med erfarne erhvervsledere hver anden måned. De udvælges så de matcher dine og din virksomheds behov.

3. Sammen med de andre virksomheder deltager du i et læringsforløb på 5 moduler, hvor du får adgang til en kombination af visuelle og let anvendelige værktøjer, der giver et klart billede af din virksomheds muligheder og udfordringer, og som kan være med til at understøtte dine beslutninger.

4. Alt dette kombineres med 4 netværksaktiviteter med andre virksomheder i forløbet, som understøtter din udviklingsproces.

En bærbar er placeret på et bord med et statistik-program åbent

Moduler

Moduler

SMV-vækst-forløb

Modul 1

Vejen til vækst i SMV'er
På modulet præsenteres en vækstmodel, som er afprøvet i et 4-årigt forløb med 30 virksomheder.

Indhold:

Vækstmodellens enkelte elementer

Den værdiskabende udvikling af din forretningsmodel

Betydningen af overblik over og forståelse af virksomhedens værdistrømme

Intro til samspillet mellem forretningsmodel og ledelse/organisation

Case:

En ejerleder fortæller om sine erfaringer med modellen


Modul 2

Vækstledelse og lederskab
Skal virksomheden lykkedes med vækst, skal ledelse og organisation understøtte forretningsmodellen, og alle skal i arbejdstøjet. På dette modul sætter vi fokus på, hvad det kræver af dig som leder og af din organisation.


Indhold

Identificerede udfordringer

Hvad kræver vækst af dig som leder?

Din ledelsesprofil


Case

En ejerleder sætter fokus på ledelsesudvikling

Din personlige handleplan

Redskaber til tilpasning af din organisation til vækst.

Modul 3

Fra ide til værdi i en digital verden
SMV’ernes forretningsmodeller er under pres, bl.a af ny digital teknologi, nye megatrends, globalisering mv. Hvordan kan du gennem innovation fremtidssikre din virksomhed?


Indhold

Disrupt eller bliv disruptet

Inspiration til arbejdet med innovation


Case

En ejerleder fortæller om at ”styre” innovation.

Innovationskultur – hvordan?

Modul 4

Sæt den rigtige pris
Hvordan fastsætter du prisen på dit produkt? Har du overvejet, om du gennem en – mere - differentieret prissætning kunne øge din indtjening. På dette modul arbejder vi med forskellige prissætningsmetoder i forhold til jeres forretningsmodeller.


Indhold

Forskellige prissætningsmetoder og deres hensigtsmæssighed

Værdibaseret prissætning


Case

En virksomhed fortæller om sine erfaringer.

Modul 5

Åbent modul
Indholdet af det sidste modul besluttes i dialog med deltagerne.

Indhold:

Besluttes i dialog med deltagerne

En silhouette i form af en mand står foran et trekantet vindue og kigger ud.

Hvad forventer vi af dig?

Hvad forventer vi af dig?

Du skal have viljen og lysten til at arbejde med din virksomheds og din egen udvikling. Du skal være klar til at investere den tid, der er nødvendig for at skabe resultater. Det betyder, at du ud over at deltage i de planlagte aktiviteter, som er beskrevet ovenfor, skal være klar til at arbejde med din virksomheds udvikling løbende.

"Når virksomheden har udviklet sig, er det ikke kun på grund af Vidensforum, men også på grund af Vidensforum. Jeg har fået inspiration og viden, som jeg har kunnet bruge i mine refleksioner over, hvordan jeg skal bringe virksomheden op til næste step. Hvis man vil have noget ud af et sådant forløb, skal man være klar til at investere noget af sig selv og være klar til også at bidrage."

Ole Østergaard,
Ejerleder, Ehrno FlexibleMålgruppen


Målgruppen

Målgruppen er ejerledere i mindre virksomheder med op til ca. 30 ansatte, som ønsker at vækste virksomheden og udvikle sig selv som leder. Der deltager maksimalt 25 virksomheder i forløbet.Du er med til at skabe ny viden

Du er med til at skabe ny viden

Du og din virksomhed deltager samtidig i et forløb, hvor resultater og erfaringer opsamles og indgår i et forskningsprojekt.

Ambitionen er at undersøge, om og hvordan forskellige initiativer i virksomhederne bidrager til værdiskabelse i virksomhederne. Vækstledelse for fremtiden er en videreudvikling af Vidensforums vækstmodelprojekt.

Forskningsprojektet er forankret ved Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS. Data, som indgår i projektet, behandles naturligvis fortroligt. Der er i forbindelse med forskningsprojektet indgået samarbejdsaftale med Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet og innovationsnetværket Brandbase.

En masse post-its i forskellige farver kan ses på en tavle


Pris


Pris

En række parter har investeret tid og penge i projektet, og din pris er derfor kun 25.000 kr. eksklusiv moms for de 1,5 års forløb. Beløbet betales i to rater a 12.500 kr. (2018 og 2019).

Randers Kommune er hovedfinancier. Herudover har Region Midt, Nykredit og Brandbase bidraget med medfinansiering.Et stærkt partnerskab


Et stærkt partnerskab

Erhverv og Udvikling, Randers Kommune, Erhverv Randers, Center for Små og Mellemstore Virksomheder og Sparringspartnerne står bag dette tilbud til dig. Vi har indgået samarbejdet med det mål at styrke konkurrencekraft, vækst og indtjening hos små og mellemstore virksomheder i Randers Kommune.


Logo for Randers Kommune


Erhverv og Udvikling Randers

Erhvervs- og Udviklingssekretariat er en tværgående stab i Randers Kommune. Kontoret arbejder med styrkelse af rammevilkår for vækst og udvikling for kommunens virksomheder. Herudover er kontoret også ansvarlig for en række konkrete indsatser over for kommunens virksomheder, herunder den langsigtede tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, basal erhvervsservice og udvikling af digital infrastruktur. Endelig arbejder kontoret også med udvikling af kommunens landdistrikter og samarbejder i den forbindelse med ildsjæle, foreninger og landsbyer. Erhvervsnetværket Industry Smart Center Randers vil være Randers Kommunes primære operatør på projektet. ISCR er et netværk for fremstillingsvirksomheder i Randers og vil få til opgave at etablere dialog mellem fremstillingsvirksomheder og Center for SMV og sparringspartnerne.

Kontaktpersoner
Jonas Junge Andersen
Udviklingskonsulent
joa@randers.dk
+45 2383 9046

Erik Poulsen
Faglig projektleder
ep@iscr.dk
+45 4074 3455

Logo for Erhverv Randers


Erhverv Randers

Erhverv Randers er en uvildig og selvejende organisation samt det lokale erhvervslivs medlemsorganisation. Organisationen arbejder fokuseret og dedikeret for at hjælpe de lokale virksomheder med opstart, drift og udvikling af deres forretning, og dels for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for det lokale erhvervsliv gennem erhvervspolitisk stillingtagen og tilhørende initiativer.

Kontaktperson
Jens E. Kristensen
Direktør
jek@erhvervranders.dk
+45 2558 2565

Logo for Center for Små og Mellemstore Virksomheder hos Aarhus BSS


Center for Små og Mellemstore Virksomheder

Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS forsker i vækst og udvikling i SMV’er og på at skabe ”viden der virker”. Viden og redskaber stilles til rådighed for SMV’erne. Centret forankrer flere forskningsprojekter i samarbejde med SMV-segmentet selv, f.eks. Vidensforum.dk. Se mere om centret. Center for SMV ledes af professor Mette Neville, som også står bag Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV og Uddannelse for Bestyrelsesformænd ved Aarhus BSS. Hun er vokset op i en familievirksomhed og har bred bestyrelseserfaring.

Kontaktperson
Mette Neville
Professor
men@law.au.dk
+45 8716 4917
bygning 1414, 216

Logo for Sparringspartnerne


Sparringspartnerne

Organisationen Sparringpartnerne har til formål at bidrage til vækst og arbejdspladser i Danmark. Gennem organisationen stiller en række erfarne erhvervsledere sig til rådighed som sparringpartnere for virksomheden og dens ledelse. Sparringpartneren indgår i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse om at skabe den ønskede vækst i virksomheden. I Vækstledelse for fremtiden opbygges et netværk af sparringpartnere i Østjylland.

Se Sparringpartnerne

Er du interesseret i at deltage?

Vil du høre mere om forløbet, eller ønsker du at tilmelde dig, bedes du kontakte:

Jens Enevold Kristensen
Erhverv Randers


jek@erhvervranders.dk

Jonas Junge Andersen
Udvikling og Erhverv


Jonas.Andersen@randers.dk