Aarhus BSS Case Academy

  • Afholdes i efteråret d. 7.-8. oktober 2022 på Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Aarhus BSS Case Academy er en case competition af Aarhus BSS, Aarhus Universitet med særligt fokus på andet- og tredjeårselever fra handelsgymnasier. Formålet er at træne og uddanne eleverne i teknikker inden for case solving på universitetsniveau og introducere dem for nutidens problemstillinger i en virksomhed. Arrangementet har også til formål at introducere universitetslivet for eleverne, samt skabe networking på tværs af handelsgymnasier.


Om arrangementet

Holdene bliver stillet over for udfordrende cases, og det er så op til eleverne fra landets handelsgymnasier at udarbejde realistiske, kreative og bæredygtige løsninger. Aarhus BSS Case Academy giver således eleverne mulighed for at træne deres innovative og strategiske mindset.

Vi bestræber os på, at jeres elever skal få et par dage med både ny viden og nye venskaber på tværs af handelsgymnasier. Dagene vil indeholde forskellige oplæg, så de også får en forsmag på universitetslivet. Vi har stort fokus på, at jeres elever går fra disse dage med tanken om, at det har været både lærerigt og spændende. 

Kontakt

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte de ansvarlige projektledere af Aarhus BSS Case Academy.


Til eleverne

Som deltager til Aarhus BSS Case Academy vil du sammen med en masse andre handelsgymnasieelever opleve et par spændende og lærerige dage. Du vil få mulighed for, at omsætte teori til praksis, når du skal arbejde med tværfaglige cases fra en virksomhed.

Du vil få oplevelsen af at være studerende på Aarhus BSS, når vi viser dig rundt på universitetet. Du vil modtage undervisning i case solving i vores forelæsningslokaler og høre spændende oplæg fra en nuværende studerende, en professor fra Aarhus BSS og meget mere.

Du vil i løbet af de to dage møde andre elever, så der er rig mulighed for stifte nye bekendtskaber. Vi håber også, at disse dage vil være behjælpelig i afgørelsen af dit fremtidige uddannelsesvalg, og derved få den mindste tvivl afkræftet og eventuelle spørgsmål besvaret.


Udvælgelse af elever

I skal udvælge to hold bestående af tre elever på hvert hold. Det er et krav, at eleverne er i gang med deres andet eller tredje år. Virksomhedsøkonomi og afsætning er de fag som på handelsgymnasie ligger tættest på den case, der præsenteres, derfor vil det være en fordel at udvælge elever, som klarer sig særligt godt i disse fag. I udvælgelsen af eleverne skal høj faglighed, passion for case solving eller innovativ tankegang vægtes højt.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 1. September 2022. I tilmeldingen skal følgende fremgå:

  • Kontaktperson fra jeres handelsgymnasie.
  • Antal hold I ønsker at stille med.
  • Evt. Allergier som skal tages hensyn til ift. madbestilling.

Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. 


Om Aarhus BSS

Aarhus BSS er det erhvervs- og samfundsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet.
Akronymet BSS er en forkortelse for Business and Social Sciences.

Aarhus BSS har de anerkendte internationale akkrediteringer AACSB, AMBA og EQUIS, og er dermed triple crown akkrediteret.

Aarhus BSS’ uddannelsesportefølje tæller højt anerkendte uddannelser inden for økonomi, erhvervsøkonomi, statskundskab, jura, psykologi og forretningsudvikling.


Foreløbigt program 2022

Fredag den 7. Oktober

Kl. 9.00 - 10.00

Ankomst og registrering v. Aarhus BSS 


Kl. 10.00 - 11.00

Velkomst, introduktion og rundvisning


Kl. 11.00 - 12.30

Oplæg: Case-work og solving


Kl. 12.30 - 13.00

Frokost


Kl. 13.00 - 16.00

Case solving


Kl. 16.00 - 17.30

Oplæg ved studievejleder og nuværende studerende: At studere på AU + snacks  


Kl. 17.30 - 18.30

Præsentationer i grupper og løsning


Kl. 18.30 

Transport til hostel Book1


Kl. 19.00 

Aftensmad på Book1

Lørdag den 8. Oktober

Kl. 08.00 - 09.00

Morgenvækning og morgenmad fra BOOK1 


Kl. 09.00 - 09.30

Transport til Aarhus BSS


Kl. 09.30 - 10.00

Introduktion til case


Kl. 10.00 - 12.00

Case solving


Kl. 12.00 - 12.45

Frokost


Kl. 12.45 - 16.15

Case solving


Kl. 16.15 - 17.00

Juryen udvælger finalister + snacks


Kl. 17.00 - 18:30

Finale og præmieoverrækkelse


Kl. 18.30 - 19:30

Mulighed for feedback for øvrige hold + sandwich

Praktiske oplysninger

Tid og sted:

Aarhus BSS Case Academy bliver afholdt i uge 40: Fredag den 7. oktober til lørdag den 8. oktober 2022. Sted: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygning S (2610), Nedre multirum.


Transport:

Eleverne skal selv transportere sig til Aarhus BSS om fredagen, hvorefter der bliver sørget for alle de praktiske foranstaltninger.


Overnatning:

Vi sørger for kost og logi, samt sikkerheden vedrørende eleverne.


Sikkerhed:

Der er mulighed for, at I kan have en opsynsmand med i løbet af weekenden, hvis dette ønskes. 
Vi er naturligvis opmærksomme på elevernes sikkerhed. Derfor foregår alle aktiviteter på universitetet i lokaler, der er booket udelukkende til os. I løbet af weekenden vil der være hjælpere til rådighed både fredag og lørdag. Alle elever vil blive indkvarteret samlet på et hostel og derved kan personalet være behjælpelig med at holde opsyn med eleverne i løbet af natten.


Sidste års case virksomheder

Case 1

Danske Bank

Case 2

ONLY