Digital Transformation:

– indgå partnerskab og mød nogle af vores mest passionerede studerende

Elitemodulet i Digital Transformation forener vi de mest ambitiøse studerende, den nyeste forskning, de dygtigste undervisere og de mest dedikerede virksomheder.     


Med partnerskabet får I:

  1. Direkte kontakt til udvalgte Cand.merc. studerende, der har det faglige niveau og motivationen til at deltage i programmet (den bedste 1/3 af en årgang kan ansøge om optagelse på elitemodulet).
  2. I får mulighed for at formulere en projektopgave, der bliver løst af én eller flere af vores studerende. De studerende arbejder med projektet på udvalgte dage i løbet af efterårs-semesteret som en ”mini-praktik”, hvor de studerende flere gange besøger jeres virksomhed. Sammen med én af vores forskere bliver én af jeres medarbejdere også vejleder på projektet.
  3. Invitationer til minimum tre netværksarrangementer, hvor vi præsenterer den nyeste viden inden for Digital Transformation. I får mulighed for at høre faglige oplæg fra internationalt anerkendte forskere, samt møde de studerende og deres undervisere samt de øvrige virksomhedspartnere. 
  4. To billetter til konferencen Digital 2019 på Aarhus BSS i september 2019. 

Om de studerende

Kun særligt motiverede og ambitiøse kandidatstuderende fra den bedste 1/3 af en årgang optages på elitemoduelt. Der stilles karakterkrav for at komme ind, og de studerende skal skrive en motiveret ansøgning. De studerende lærer via konkrete cases at arbejde som digitale konsulenter for samarbejdsvirksomhederne.

Læs mere om modulet her.Om undervisningen

De studerende lærer i løbet af semesteret at: Analysere, hvad digitalisering betyder for virksomhedens konkurrencesituation: Vurdere virksomhedens digitale (u)modenhed, trusler og muligheder: Udnytte digitale, datadrevne marketingmuligheder med kunden i fokus: Skabe overblik over, hvad den digitale omstilling kræver af ledelsen og organisationen: Fokusere Human Resource Management-indsatsen ift. de nye muligheder: Designe og tegne en organisation til den nye digitale virksomhed.

Læs mere om modulet her

Fakta om partnerskabet

Tilmeldingsfrist: 1.1.2019

Varighed: 1.1.2019 - 31.12.2019

Pris for ét års partnerskab: DKK 25.000

Thomas Hvergel Jensen

Leder af Aarhus BSS Career & Alumni
38374 / i28