Fremtidens SMV
- Uddannelse for ejerledere

SMV'ers forretningsmiljø er under konstant forandring. Dette sker som følge af den eksponentielle udvikling af nye teknologier og den grønne dagsorden, men også på grund af kriser som COVID-19 og krigen i Ukraine, som har forandret verden på ultrakort tid og med langvarige globale effekter. Et manglende eller for svagt fokus på sådanne forandringer kan blive kostbart, fordi man i bedste fald går glip af de muligheder, der ligger i f.eks. digitalisering og grøn omstilling og i værste fald taber sin konkurrenceevne, fordi virksomheden bliver irrelevant.

Fremtidssikring af virksomheden kræver en fokuseret strategisk ledelse, så man sætter de initiativer i gang, som kan skabe størst værdi under hensyntagen til virksomhedens ressourcer. Baseres initiativer på intuition og uden tilstrækkelig strategisk forankring, risikerer man at igangsætte initiativer, som ikke skaber tilstrækkelig værdi for virksomheden og i værdikæden. Sætter man for mange initiativer i gang, drukner ejerlederen og organisationen i driften og koordinering, og man risikerer ikke at få eksekveret på initiativerne. Men med den nødvendige viden og fokus på strategisk forretningsudvikling kan SMV’er skabe helt unikke konkurrencemæssige fordele og vækstmuligheder og dermed fremtidssikre virksomheden.

Med henblik på at støtte ejerledere i at fremtidssikre deres virksomhed, udbyder Aarhus BSS derfor en helt ny uddannelse udviklet af og forankret hos Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS. Her stiller vi skarpt på, hvordan deltagerne med udgangspunkt i egen virksomhed kan arbejde med nogle af tidens helt store dagsordener som ressourceoptimering, bæredygtighed og digitalisering og træffe kvalificerede beslutninger om, hvilke initiativer der skaber størst værdi i virksomheden, og hvad det konkret kræver at nå i mål med eksekveringen.

Baggrunden for at sætte fokus på digitalisering og bæredygtighed er, at det i stigende grad er et grundvilkår for at drive forretning nu og i fremtiden, og at undersøgelser viser, at SMV’erne her generelt halter efter de store virksomheder. I forhold til bæredygtighed stiller forbrugerne i stigende omfang krav om bæredygtige alternativer, de store virksomheder stiller krav til deres underleverandører, og det offentliges indkøbspolitik skal i stigende grad understøtte bæredygtighed. Også i forbindelse med ejerskifte er bæredygtighed ofte en forudsætning for at kunne sælge virksomheden. Samtidig øges omfanget af den nationale og internationale lovgivning på området i form af krav til CSR-rapportering, ESG (Environmental, Social & Governance), CO2-regnskaber og FN’s SDG’er (Sustainability Development Goals) samt nye grønne certificeringer. Såfremt SMV’erne ikke forholder sig aktivt til dette, risikerer de i bedste fald at gå glip af de nye forretningsmuligheder, der åbner sig med de nye dagsordener, og i værste fald at miste deres “licence to operate”.

Den eksponentielle udvikling af digitale teknologier som internet, sociale medier, IoT, kunstig intelligens, robotteknologi og 3D-print ændrer ligeledes den strategiske kontekst, som SMV’er agerer i. Gennem digitalisering kan virksomheden optimere og effektivisere, men digitalisering åbner ligeledes mulighed for helt nye indtægtsstrømme gennem nye produkter og services, måske endda en ny forretningsmodel. Herudover er digitalisering afgørende for, at virksomheden kan opfylde de stigende krav til en grøn omstilling, f.eks. i forhold til CO2-regnskaber og reduktioner. Hastigheden på udviklingen af digital teknologi medfører behov for processer, der sikrer, at virksomheder løbende forholder sig til nye muligheder og trusler fra den digitale teknologi. Dermed er det ikke længere et spørgsmål om implementering af enkelte digitale tiltag i virksomheden men om, hvordan digitalisering kan understøtte en eksisterende strategi eller måske skabe nye forretningsmuligheder, som ændrer virksomhedens strategi. 

Samtidig med at de nye dagsordener presser SMV’erne, oplever de også et stort pres på ressourcer. Det er derfor vigtigt hele tiden at arbejde med ressourceoptimering. Det betyder igen, at det er helt afgørende, at man kun sætter de rigtige initiativer i gang, men også at man hele tiden vurderer, hvordan man f.eks. gennem digitalisering kan optimere og effektivisere.  

Udbytte af uddannelsen

Deltager du i alle trin på uddannelsen for ejerledere, får du:

 • Mulighed for at arbejde konkret med og rundt om egen virksomhed igennem hele forløbet
 • Indsigt i de nye dagsordener, som påvirker SMV’er og især digitalisering og bæredygtighed
 • Viden om, hvordan du skaber værdi for kunden og virksomheden gennem brug af data og grønne løsninger
 • Inspiration til og virksomhedscases om, hvordan digitale og grønne teknologier kan hjælpe med at optimere og nytænke din virksomhed
 • Viden om, hvordan samarbejder og økosystemer konkret kan understøtte din forretnings vækst og udvikling
 • Overblik over og forståelse for den strategiske forankring og effekt af initiativerne i din forretningsmodel og organisation
 • Kompetencer og redskaber til at kunne udvikle handlingsplaner og eksekveringsplaner for din virksomheds udvikling
 • Hjælp til at identificere, kvalificere, prioritere og ’trykprøve’ de initiativer, som kan styrke netop din forretning

Teori på praksis – praksis på teori

Ejerledere varetager typisk flere roller og har travlt, og derfor er det vigtigt, at de bliver præsenteret for ”viden der virker”. I forløbet indgår den nyeste forskningsbaserede viden og redskaber udviklet sammen med SMV’erne selv i de projekter, som Center for SMV står for. Du kan læse mere om de konkrete projekter her.

Uddannelsen er udviklet med udgangspunkt i den indsamlede viden, og de redskaber, der anvendes, er testet på en række SMV’er i praksis. Dermed er du sikret viden, der virker i praksis. Ligeledes vil deltagerne gennem hele forløbet arbejde med egen virksomhed og dennes strategi, forretningsmodel og udvikling.

Uddannelsen er opdelt i 3 moduler af 2 dages varighed, hvor man med udgangspunkt i emnet trin for trin arbejder sig dybere ned i egen forretning. På modul 1 tager du udgangspunkt i din virksomheds eksisterende strategi og forretningsmodel og arbejder med forretningsudvikling og de muligheder, udfordringer og ressourcekrav, dette medfører. Her får du også viden om, inspiration og værktøjer til at identificere trusler og muligheder i din virksomhed og de tendenser, der påvirker din virksomheds virke og vækst.

På modul 2 går vi i dybden med bæredygtig forretningsudvikling og de muligheder, der ligger i den grønne omstilling for din virksomhed og for SMV’er generelt. Her arbejder vi med at identificere, kvalificere, prioritere og trykprøve en eller flere grønne forretningsmodeller for virksomheden, således at I kan træffe de rigtige strategiske valg.

På modul 3 arbejder vi med digitalisering og digitale teknologier, og hvordan du konkret kan gøre brug heraf i forhold til effektivisering af eksisterende forretning og produktion, samt hvordan brugen af digitale teknologier konkret kan skabe helt nye indtægtsstrømme. Herefter er der mulighed for at tilkøbe yderligere et virtuelt modul (modul 4), hvor du i et individuelt sprintforløb baseret på Gentænk NU kan arbejde helt konkret med, hvad næste skridt er for at kunne eksekvere et konkret initiativ.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet ejerledere i SMV’er (min. 10 ansatte) inden for handel, service og produktion, som har et ønske om at arbejde med strategisk forretningsudvikling i deres virksomhed. Ønsker du at bruge forløbet til at arbejde med konkrete initiativer/udfordringer i egen virksomhed, kan der med fordel deltage flere fra din virksomhed. På den måde kan forløbet indgå som en væsentlig del af virksomhedens strategiske arbejde. Ejerlederen er den gennemgående deltager, mens de medarbejdere, du vælger at tage med, kan skifte efter tematikker. I forhold til arbejdet på det strategiske niveau kan du også vælge at tage et bestyrelsesmedlem med. Det forventes, at deltagerne ønsker at arbejde med sin virksomhed i praksis og forbereder sig til de enkelte moduler.

Undervisere

Teamet af undervisere består af professorer og praktikere, der er specialister inden for deres område. Herudover inddrages der løbede forskellige virksomhedscases. Dermed sikres et samspil mellem nyeste teori og "best practice".

Sted

Uddannelsen afholdes som internat på Comwell Kellers Park i Børkop. Modul 4 afholdes virtuelt og aftales individuelt.

Indhold

On-boarding

For at opnå det bedste udbytte af uddannelsen starter forløbet med en on-boarding, som bl.a. består af inspirationsmateriale og en spørgeramme til kortlægning af din virksomheds specifikke interesseområder og forretningsmæssige udfordringer.

Modul I – Fremtidens SMV’er

På modul I tager vi udgangspunkt i din virksomhed og den eksisterende forretningsmodel og strategi. På baggrund heraf kortlægges muligheder og trusler såvel interne som eksterne, som du kan bruge i videreudviklingen af din virksomhed. Her får du indsigt i de tendenser og udfordringer, som din virksomhed og branche står overfor, således at du kan identificere, kvalificere, prioritere og trykprøve forskellige forretningsmuligheder, der kan skabe vækst og innovation for din virksomhed.

Modul 1 giver dig og din virksomhed:

 1. Indsigt og inspiration til, hvad fremtiden bringer for din virksomhed og branchen
 2. Viden og redskaber til at kortlægge de forretningsmuligheder og trusler, fremtiden bringer for din virksomhed
 3. Viden, kompetencer og værktøjer til at kortlægge din nuværende forretningsmodel og nye måder at skabe værdi på
 4. Inspiration, kompetencer og redskaber til at identificere, kvalificere og prioritere nye forretningsmodeller for fremtiden
 5. Redskaber til kortlægning af konsekvenserne for værdikæde, økosystemer, organisation og rekruttering
 6. Handlingsplan og implementeringsplan – trykprøvning i virksomheden
 7. Viden om bestyrelsen, og hvordan den understøtter virksomhedens udvikling

Modul 2 – Fra grønne idéer til bæredygtig forretningsudvikling

På modul 2 tager vi udgangspunkt i din virksomhed, og hvordan grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling kan understøtte din virksomheds vækst, optimering og innovation. Her arbejder vi med at identificere, kvalificere og prioritere initiativer i din virksomhed, således at I kan træffe de rigtige strategiske valg. Vi anvender helt nye procesforløb, hvor I med eksperters hjælp får arbejdet i dybden.

Modul 2 giver dig og din virksomhed:

 1. Indsigt i de grønne tendenser, krav og lovgivninger til bæredygtig forretning
 2. Viden om, hvordan bæredygtig forretningsudvikling kan skabe grundlaget for nye indtægtsstrømme, vækst og innovation
 3. Inspiration via cases med danske SMV’er til, hvordan man kan arbejde målrettet med grøn omstilling
 4. Viden om, hvordan digitale teknologier kan understøtte grøn omstilling
 5. Kompetence og værktøjer til at arbejde strategisk med bæredygtighed
 6. Viden om, hvordan samarbejder og værdikæden omkring virksomheden kan understøtte og påvirkes af virksomhedens grønne omstilling
 7. Redskaber til at vurdere virksomhedens CO2-udledning
 8. Indblik i forskellige finansieringsmuligheder, herunder også støttemuligheder
 9. ISO – 14001 og andre relevante certificeringer i fremtidens virksomhed 

Modul 3 – Fra data til digital forretningsudvikling

På modul 3 arbejder vi konkret med, hvordan brugen af data og digitale teknologier kan skabe forretningsmuligheder, optimering og vækst for lige netop din virksomhed.  Vi har her også fokus på, hvad der konkret skal til for at komme i mål med initiativerne, herunder hvilke krav det stiller til din organisation, hjælp fra de rigtige eksperter, støttemuligheder mv.

Modul 3 giver dig og din virksomhed:

 1. Indsigt i digitale teknologier, og hvordan de kan skabe grundlaget for nye indtægtsstrømme og innovation
 2. Inspiration via cases med danske SMV’er til, hvordan man kan arbejde målrettet med digitale teknologier
 3. Viden om, hvordan digitale teknologier kan øge effektivitet og produktivitet i din forretning
 4. Indblik i, hvordan du gennem digitalisering kan understøtte grøn omstilling
 5. Viden om forretningsmulighederne i cirkulær økonomi
 6. Kompetence og værktøjer til at skabe værdi ved at arbejde strategisk med digitalisering i forretningsmodellen
 7. Viden om, hvordan samarbejder og økosystemer omkring din virksomhed kan være med til at styrke din position
 8. Redskaber til at vurdere virksomhedens digitale modenhed

Opfølgning

Som et middel til at sikre fremdriften for de initiativer, I har arbejdet med, og for at følge op på de handlingsplaner, som I har udviklet på uddannelsen, vil der 1-2 måneder efter kursets afslutning og efter aftale med jer blive gennemført en individuel online opfølgningssession på 1-1,5 time. På denne opfølgningssession drøfter vi status og de eventuelle udfordringer, som I er stødt på, og hvordan I bedst kommer videre for at lykkes med jeres strategiske initiativer og udvikling mod fremtidens SMV.

Modul 4 – Fra ide til eksekvering (tilkøb)

På modul 4 arbejder I videre i et faciliteret online sprintforløb, hvor I får mulighed for at dykke helt ned i de enkelte skridt, og hvad de kræver og på den måde få skabt overblik over, hvordan I kommer videre og i mål med i eksekveringen af de konkrete initiativer. 

Fakta


Studiestart: 2023
Sted: Comwell Kellers Park

Vi arbejder på at få de sidste detaljer på plads, men skriv dig op her, og få besked, når vi åbner for tilmelding. 

Kontakt os


Uddannelseskoordinator
Ella Posselt
Mail: ep@au.dk 
Tlf: 9350 8818