Corona/Covid-19 - information til kursister

Siden opdateres løbende

Aarhus BSS, Aarhus Universitet følger covid-19 situationen tæt, og vi afholder naturligvis vores aktiviteter i henhold til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer. Du vil altid blive informeret, hvis der sker ændringer i forhold til undervisningen.

Er du testet positiv med COVID-19?

Sådan begrænser du smitterisiko, når du er på campus

Hvordan hjælper jeg med at begrænse smitterisiko, når jeg færdes på campus

Alle på AU kan være med til at begrænse smitterisikoen. Det handler om vores adfærd sammen og hver for sig. Her er, hvad du kan gøre for at hjælpe:

Når du møder op til undervisning:

 • Mød tidligst op til undervisningen ti minutter før den starter.
 • Afsprit hænderne, når du går ind i en bygning og et nyt lokale.
 • Undgå trængsel – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Hold til højre på trapper, gange og andre steder, hvor pladsen er trang.
 • Gå først ind i undervisningslokaler og auditorier når holdet før dig er kommet ud og har spritte af i lokalet.
 • Sæt dig på en ledig plads længst væk fra indgangen, så andre ikke skal passere forbi dig for at finde en plads.
 • Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, hvor du færdes.
 • Hvis du oplever i en undervisningssituation, at det ikke er muligt at overholde retningslinjer om afstand og hygiejne, så sig det til din underviser.

Når undervisningen er afsluttet:

 • Lad de, som sidder tættest på udgangen, komme ud først.
 • Du kan blive bedt om af din underviser at hjælpe med at spritte lokalet af. Husk at spritte dine hænder af, inden du starter, og husk at afspritte kontaktflader som f.eks. borde, stole, lyskontakter, dørhåndtag mv.
 • Undgå at samles for mange og for tæt i pauserne.

Når du bruger grupperum, læsepladser mv.

 • Vær opmærksom på, hvor mange mennesker, der maksimalt må samles i lokalet.
 • Undgå at flytte rundt på borde, stole mv.
 • Sprit din plads grundigt af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kontaktpunkter).

Når du færdes på campus mellem timerne:

Hold afstand når du opholder dig på fællesarealer – både indenfor og udenfor

Det er tilladt at bruge faciliteterne på AU men du bedes forlade campus senest kl. 18, medmindre der er tale om faglige aktiviteter.

AU opfordrer kursister til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Symptomer og smitte

Jeg har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har symptomer på COVID-19 (typisk feber, hoste, ondt i halsen, hovepine, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær), må du ikke møde op på universitetets campus. Opstår symptomerne, mens du er på campus, skal du hurtigst muligt tage hjem. Her skal du:

 • Isolere dig i hjemmet. Du må først møde på universitetet igen, når du har været symptomfri i 48 timer
 • Kontakte egen læge, som vurderer, om du skal få foretaget en test

Læs desuden Sundhedsstyrelsen pjece Til dig der har symptomer på COVID-19

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Det er vigtigt, at du:

 • Isolerer dig i hjemmet og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Du må først møde på universitetet igen, når du har været symptomfri i 48 timer
 • Orienterer studieadministrationen om, at du er smittet. Det gør du via AU’s corona-blanket

De ansvarlige på Aarhus Universitet vil kontakte dig for i samarbejde med smittesporingsenheden at hjælpe med kontaktopsporing på Aarhus Universitet og hurtigst muligt afklare, hvordan universitetet kan bidrage til at begrænse smittespredning. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.

Læs desuden Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er smittet med COVID-19

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau.Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er nær kontakt til en person, der har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har været i nær kontakt med en, som har symptomer på COVID-19, skal du være særligt opmærksom på sygdomstegn og i endnu højere grad følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus 

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere. 

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19?

Hvis du har været i nær kontakt til en person på AU, der er smittet med COVID-19, skal du:

 • Gå hjem med det samme og isolerer dig i hjemmet.
 • Hurtigst muligt lade dig teste og i øvrigt følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
 • Du må først møde på universitetet igen, når du ved, at testen er negativ.
 • Hvis du bliver testet positiv skal du følge retningslinjerne som beskrevet under punktet Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg

Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Undervisning i efteråret 2020

Hvad kan jeg forvente af undervisningen i 2020?

Aarhus Universitet vil prioritere, at alle studerende – så vidt muligt – modtager en del af undervisningen og/eller tilhørende aktiviteter på campus – af hensyn til undervisningen og studiemiljøet. Der vil være særlig fokus på førsteårsstuderende og på kurser, hvor læringsmålene afhænger af fysisk fremmøde.

Undervisning gennemføres i tråd med gældende retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det betyder, at:

 • I det omfang, det er muligt, er undervisningen tilrettelagt i faste grupper på maksimalt 30 studerende. Her kan afstandskravet i henhold til retningslinjerne fraviges.
 • I laboratorier, værksteder og lign. er mundbind et krav. AU har ansvaret for at udlevere værnemidler. Her kan afstandskravet i henhold til retningslinjerne fraviges.
 • Al øvrig undervisning og ophold på campus skal ske under hensyntagen til myndighedernes gældende afstandskrav på 1 meter – i særlige tilfælde 2 meter.

Myndighedernes retningslinjer om afstandskrav for efteråret 2020 betyder dog, at universiteterne ikke kan anvende den fulde lokalekapacitet. Derfor vil du opleve, at en del af undervisningen i efteråret bliver afviklet online.

Ophold på campus

Må jeg komme på campus?

Kursister må gerne benytte AU’s faciliteter i forbindelse med undervisningsaktiviteter. Det skal altid ske under hensyn til de gældende retningslinjer for adfærd på campus.

Vær opmærksom på, at du bedes forlade campus senest kl. 18, med mindre der er tale om faglige aktiviteter eller programsatte introaktiviteter med tilstedeværelse af en underviser eller tutor. 

Kan jeg benytte bibliotekerne?

Bibliotekerne i AU Library er åbne. Vær opmærksom på, at AU Library består af flere biblioteker. Ophold i bibliotekerne på AU skal ske i henhold til myndighedernes anbefalinger. Du skal derfor følge de anbefalinger, der er på det pågældende bibliotek for at undgå smittespredning af coronavirus.

Det Kgl. Bibliotek på Victor Albecks Vej 1 er også åbent. Orientér dig på Det Kgl. Bibilioteks hjemmeside for at finde mere information om faciliteter og services på dette specifikke bibliotek.

Du er velkommen til at kontakte biblioteket, hvis har brug for hjælp    

Gode råd til din studiehverdag

Hvordan håndterer jeg et studieliv med meget online-undervisning?

Har du brug for hjælp til at strukturere din hverdag med øget online studieformer, har Studypedia udviklet nogle gode råd og information til dig: studypedia.au.dk/online-studiearbejde/. Rådene stammer fra perioden med fuld nedlukning, men principperne udgør stadig en god guideline.

Derudover kan du finde generelle værktøjer til at øge din studietrivsel på styrkditstudieliv.au.dk.