EAPIL Konference 2020

Konference om International privatret på Aarhus BSS samler teoretikere og praktikere fra hele Europa for at diskutere den internationale privatret i Europa og de udfordringer, som blandt andet tiltagende digitalisering og fragmentering medfører.

26.09.2019 | Didde Trolle

Konferencen holdes i Søauditorierne, Aarhus Universitetspark

Dato tor 14 maj lør 16 maj
Tid 10:00    15:00
Sted Søauditorierne, Aarhus Universitet

De grænseoverskridende privatretlige forhold er konstant stigende, hvilket gælder både erhvervsforhold og private forhold som for eksempel international handel og familiemæssige relationer.

Både private borgere og virksomheder har i højere grad brug for klarhed omkring værneting og lovvalg. Dette retsområde har siden Amsterdam-traktaten 1999 været i fokus i EU, hvor adskillige nye retsakter har set dagens lys. De forskellige EU-retsakter, internationale konventioner og nationale reguleringer rejser en række spørgsmål som praktiserende jurister og myndigheder bør kende til og være opmærksomme på.

Konferencen finder sted den 14-16 maj 2020 på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, og er samtidig den første konference i rammen af The European Association of Private International Law (EAPIL), som er grundlagt i 2019 og bliver endeligt etableret i forbindelse med afholdelsen af konferencen på Aarhus BSS, Aarhus Universitet 2020.

Konference, Private og offentlige virksomheder
Tags: Privatret, international privatret, jura, retslige forhold, EU, international handel