Konference - Nye perspektiver på HR

Praktiske informationer


Dato: 

Torsdag d. 8. juni 2023

Tid:
07.45 - 13.00

Sted:
Stakladen, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C.

Sprog:
Dansk/Engelsk

Pris:
Gratis

Kontaktperson: 
Thomas Rygaard

Nye Perspektiver på HR

Aarhus BSS byder atter velkommen til HR-konferencen for HR-Executive netværket hvor HR-professionals netværker og henter inspiration til hverdagen i HR-afdelingen.  

Vi har samlet et potpourri af spændende oplægsholdere, som hver især kommer til at inspirere med ny viden og indsigt på HR-området. Vi dykker ned i emner som intuitiv ledelse, talent og medarbejderudvikling i praksis, den hybride arbejdsplads, kunstig intelligens og træning af ledelse. 

Konferencen er gratis for medlemmer af HR-Executive netværket.
Læs mere om tilmelding til netværket her 

Vi har 75 pladser til arrangementet, som fordeles efter ”først til mølle” princippet.  

Vi glæder os endnu engang til at byde jer velkommen til en inspirerende formiddag med fokus på viden, værdiskabelse og netværk. 

Praktiske informationer


Dato: 

Torsdag d. 8. juni 2023

Tid:
07.45 - 13.00

Sted:
Stakladen, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C.

Sprog:
Dansk/Engelsk

Pris:
Gratis

Kontaktperson: 
Thomas Rygaard


Program07.45-08.15: Ankomst og registrering


08.15-08.30: Velkomst, Netværk og Introduktion v/ Business Partner Thomas Rygaard

Der serveres morgenkaffe med mulighed for at netværke med de andre deltagere. 


08.30-09.25: Navigating the Future: Hybrid Work and AI Integration in the Modern Workplace

Franziska Günzel-Jensen, lektor, Aarhus BSS, Aarhus Universitet (engelsk)

Are you curious about the latest trends and best practices for thriving in a hybrid work and AI-supported workplace? Join us for an insightful presentation to discover intriguing research insights and inspiration that shed light on the opportunities and challenges ahead of us. Whether you're working in a small business or a multinational organization, empower your organization to navigate and succeed in this ever-evolving environment. 

Franziska Günzel-Jensen is an Associate Professor for Entrepreneurship and vice-head of section at the Department of Management at Aarhus University (Denmark). She is an expert on entrepreneurship, digital and social innovation, and organizational design for good. Furthermore, she is a well-recognized expert in experiential entrepreneurship and innovation education and has a strong background of designing high-end professional learning experiences from her previous role as the Director of Studies of Aarhus University’s MBA program.


09.25-10.15: Udvikling af højtuddannede medarbejdere

Marie-Louise Brebøl Christensen, VP People & Culture, Danske Commodities

Hvordan arbejder Danske Commodities med medarbejderudvikling i praksis? Få et indblik i, hvordan ledere og HR i Danske Commodities arbejder med højtuddannede medarbejdere, der motiveres af løbende udvikling. 

Marie-Louise Brebøl Christensen er HR direktør ved Danske Commodities, og er uddannet cand.jur. og HD(O) fra Aarhus Universitet. Danske Commodities er Danmarks førende energihandelsvirksomhed med 500 ansatte og handelsaktiviteter på 40 markeder på tværs af 5 kontinenter. 


10.15-10.40: Kaffepause og netværk


10.40-11.30: Tør du stole på intuition?

Mette Møller, erhvervspsykolog med speciale i ledelse, samarbejde, kreativitet og innovation

Alle ledere bruger intuition i beslutningstagning. Bevidst eller ubevidst. Men hvad er intuition ? Og kan man lære at forstå og udvikle den, så man kan stole på den?Forskningen viser, at topledere og forskere har det til fælles, at de arbejder professionelt med intuition på den måde at de kan modtage intuitive informationer fra eget og andres system og sætte dem i spil. Men hvordan professionaliserer man intuition? Hvordan omsætter man intuition til nyttig praksis i organisationen ? Og hvordan åbner intuition for nye forretningsmuligheder ? Dagens tema vil give dig en indføring i intuitionens mekanismer i dig selv, i ledelse, i din organisation og i forretningsudvikling. 

Mette Møller er selvstændig erhvervspsykolog med speciale i ledelse, samarbejde, kreativitet og innovation igennem 25 år. Hun har en bestyrelses- og formandsuddannelse fra BSS med speciale i generationsskifte og sidder i forskellige bestyrelser. Desuden medstifter af et tværfagligt konsulentfællesskab i Aarhus, der har eksisteret siden 2007 og forfatter til flere bøger, senest bogen ”Intuition i ledelse – 21 ledere fortæller”  


11.30-12.20: Hvordan kan ledelse trænes?

Mads Leth Felsager Jacobsen, lektor, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Ledelse er et håndværk, som kan læres. Træning af ledelse kan bidrage til dette, og det bruges i stort omfang i både offentlige og private organisationer. På baggrund af ny bog (fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse) belyser oplægget følgende spørgsmål: Hvad er træning af ledelse? Hvad er behovet for træning? Og hvordan kan træningen forankres i lederens organisation?

Mads Leth Jakobsen er vicecenterleder på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og lektor i statskundskab. Han har stor erfaring med ledelsesudvikling og ledelsestræning fra bl.a. undervisning på den Fleksible master i offentlig ledelse (FMOL). Medforfatter til bogen Træning af ledelse (forventet udgivelse maj 2023). Han forsker i ledelsesmæssig troværdighed, lederes vilkår og forudsætninger for at bidrage til offentlig værdiskabelse samt integration af forskellige perspektiver 


12.20-12.25: MBA præsentation v/ Studieleder Kristina Risom Jespersen


12.25-12.30: Afrunding


12.30-13.00: Frokost sandwich

Der tages forbehold for ændringer i programmet.