Kvalitetspraksis for uddannelsesområdet på Aarhus BSS

Kvalitetsprakis for uddannelsesområdet på Aarhus BSS omfatter prodekanen for uddannelse, studienævn, studieledere, institutledere, studieadministratorer og andre med ansvar for sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet på Aarhus BSS.   

Kvalitetspraksissen beskriver roller og ansvar i forbindelse med kvalitetsarbejdet samt processer, opgavefordeling og årshjul for hver af de fem delpolitikker i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet (ny kvalitetspolitik med fire delpolitikker).

Omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på Aarhus BSS er de årlige statusmøder for kvalitetsarbejdet for uddannelser samt de 5-årige uddannelsesevalueringer på Aarhus BSS, som kort er beskrevet nedenfor.  

Bemærk, at kvalitetspolitikken er blevet opdateret i 2022 og nu indeholder fire delpolitikker. Kvalitetspraksis for uddannelsesområdet på Aarhus BSS er af den grund under opdatering.