Internationalisering

Evnen til at agere i en globaliseret verden er en stor udfordring i sig selv og kræver kontinuerligt fokus på opbygning af fleksibel viden samt en global tankegang.

På Aarhus BSS arbejder vi løbende på at styrke kvaliteten af vores forskning og vores kandidaters kompetencer ved bl.a. at rekruttere et betydeligt antal forskere med international baggrund, ved at tilbyde vores studerende gode udvekslingsmuligheder, ved at placere et stigende antal ph.d.-studerende på andre førende universiteter i verden samt ved at rekruttere dygtige internationale studerende til vores uddannelser.

Forskellige aspekter af og krav til mobilitet prioriteres i større grad i dag blandt forskere og studerende. Øget samarbejde om forsknings-og uddannelsesaktiviteter på tværs af faglige discipliner på Aarhus BSS og Aarhus Universitet giver os et gunstigt udgangspunkt for at opfylde fremtidens krav.

Et stigende internationalt fokus kombineret med videnskabelig åbenhed og forskningssamarbejde på tværs af fakultetets faglige discipliner er desuden med til at give os en fordelagtig kvalitetsdækning af alle discipliner inden for erhverv og samfundsvidenskab og gør fakultetet til en relevant international leverandør af banebrydende forskningsresultater og forskningsbaseret undervisning i overensstemmelse med højeste internationale standarder.

Et af vores vigtige strategiske fokusområder i perioden 2017-2020 er at øge kvaliteten af vores rekruttering og mobiliteten på alle niveauer samt at styrke vores internationale udsyn. Det øgede internationale fokus og stigende gennemslag i et globaliseret vidensamfund vil blive opnået gennem bl.a. udvidelse af vores netværk af både akademiske og erhvervspartnere i Danmark og i udlandet med hvem studerende og medarbejdere kan udveksle erfaringer og viden samt udvikle fælles initiativer på tværs af kerneaktiviteterne uddannelse, forskning og eksterne relationer.

Et godt eksempel på vores arbejde med netop dette strategiske fokuspunkt er udvekslingsområdet. Aarhus BSS har udvekslingsaftaler med 320 institutioner fordelt på 44 lande. Hvert år sender vi over 700 studerende på udveksling og modtager omkring det samme antal af udenlandske studerende fra hele verden.

Læs Aarhus BSS' strategi 2017-2020