Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Organisation Studienævn og udvalg Aarhus BSS Uddannelsesforum

Aarhus BSS Uddannelsesforum

Aarhus BSS Uddannelsesforum har til opgave at bidrage til udviklingen af uddannelsesporteføljen ved Aarhus BSS, herunder at følge studienævnenes varetagelse af opgaver og med passende mellemrum rapportere til dekanatet herom.

Aarhus BSS Uddannelsesforum skal have særligt fokus på de sager, der vedrører grænsespørgsmål mellem de enkelte uddannelser, for derved at sikre, at det indre uddannelsesmarked kan fungere. Herudover varetager Aarhus BSS Uddannelsesforum en koordinerende funktion og har en vigtig rolle som sparringspartner for dekanatet.

Aarhus BSS Uddannelsesforum består af prodekan for uddannelse samt 14 andre medlemmer, heraf lige mange videnskabelige medarbejdere og studerende. Formand og næstformand for de respektive studienævn er født medlem af Aarhus BSS Uddannelsesforum. Aarhus BSS Uddannelsesforum vælger formand blandt formændene for studienævnene, mens næstformanden vælges blandt studenterrepræsentanterne. Nævnets arbejde tilrettelægges af prodekanen for uddannelse i samarbejde med formand og næstformand.

Aarhus BSS Uddannelsesforum mødes ca. en gang i måneden i løbet af semesteret. 

Medlemmer af Aarhus BSS Uddannelsesforum

 • Lars Esbjerg - Studienævnet for Erhvervsøkonomi (formand)
 • Marie Dall - Studenterrepræsentant, Juridisk Studienævn (næstformand)

 • Carsten Jensen - Studienævnet for Statskundskab 
 • Malene Kerzel - Juridisk Studienævn
 • Bo Sandemann Rasmussen  - Studienævnet for Økonomi   
 • Jacob Klitmøller - Studienævnet for Psykologi
 • Lars Haahr - Studienævnet for Virksomhedskommunikation & IT
 • Hans Henrik Hansen - Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi
 • Christina Munkholm - studenterrepræsentant, Studienævnet for Økonomi
 • Camilla Bolander - studenterrepræsentant, Studienævnet for Virksomhedskommunikation & IT  
 • Kasper Hald Christensen - studenterrepræsentant, Studienævnet for Psykologi
 • Kira Svane Christensen - studenterrepræsentant, Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi
 • Hanna-Louise Schou Nielsen - studenterrepræsentant, Studienævnet for Statskundskab 
 • Alexander Estrup - studenterrepræsentant, Studienævnet for Erhvervsøkonomi


 • Per Andersen - Prodekan for Uddannelse
 • Hanne Falsig - Aarhus BSS Studier (sekretariatsbetjening)