The survival of the fittest: Aarhus BSS fokuserer på danske iværksættere

Hvert år bliver der etableret 30.000 nye virksomheder i Danmark, men i løbet af 3-5 år er over halvdelen forsvundet igen, mens langt hovedparten af de resterende forbliver små. Hvorfor? En ny rapport fra Aarhus BSS, Aarhus Universitet stiller skarpt på nogle af de faktorer, der fører til, at så få nystartede danske virksomheder til sidst ender med at opnå stordrift og skala.

Skærmbillede fra video lavet til den nye rapport fra Aarhus BSS

Ifølge rapporten – Ledelseskompetencer for vækst i nye virksomheder, som er udarbejdet i et samarbejde med Industriens Fond og som bliver offentliggjort torsdag – er udefrakommende kompetence en helt afgørende faktor – eller kan være det. Det er typisk personer, som entreprenøren indhenter i opstartsfasen til at danne iværksætterteams, eller personer, som bliver inddraget lidt senere for at indgå i bestyrelser.

”Det har været et vigtigt formål for væres rapport at få en bedre forståelse for, hvordan man optimerer kompetencer i nye virksomheder, og hvordan de igen forbedrer mulighederne for overlevelse og vækst. Den bedste måde at beskrive det på er som strategisk entreprenørskab,” siger Anders Frederiksen, som er professor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS og er blandt rapportens forfattere.

Faldgruber

Mange iværksættere begår fejl i rekrutteringen og brugen af denne udefrakommende kompetence, og som følge heraf afskærer de deres egen virksomhed fra at opnå det fulde potentiale. Med udgangspunkt i et omfangsrigt empirisk materiale beskriver den nye rapport i detaljer, hvordan det foregår i praksis og giver anvisninger på, hvad entreprenører kan gøre for at gøre deres virksomheder mere konkurrencedygtige.

Rapporten er resultatet af grundige kvantitative og kvalitative undersøgelser. Den kvantitative del benytter sig af omfattende talmateriale fra Danmarks Statistik, som går årtier tilbage i tiden og giver et billede af danske iværksættere i makro-perspektiv. I den kvalitative del af projektet har forskerne interviewet 42 personer fra 24 virksomheder for at opnå en bedre forståelse for, hvad der virker for dem og hvorfor.

Hver succesrig opstartsvirksomhed har sin egen unikke historie. Årtiers forskning har ikke fundet den ”gyldne formel”, der uundgåeligt vil føre til succes. Alligevel er det muligt at pege på bestemte karaktertræk, der går igen blandt mange af erhvervslivets stjerner.

Fem bud

Rapporten munder ud i ”fem bud” for iværksætteren, der forøger chancen for succes i et stærkt konkurrencepræget marked:

  • Kombinationen af ressourcer, kompetencer og ambitioner giver størst sandsynlighed for succes. En selskabsform som ApS eller A/S beskytter ligeledes iværksætteren mod at tabe flere ressourcer end de indskudte.
  • En bestyrelse eller et advisory board forbedrer chancen for succes. Markante bestyrelsesmedlemmer med erfaringer fra etablerede virksomheder kan bidrage med væsentlig viden, sparring eller legitimitet til din virksomhed. Med andre ord kan et erfarent, eksternt blik øge chancen for succes.
  • Brancheerfaring er et af de bedste kort. Har du ikke selv en baggrund fra branchen, så saml et team eller opret en bestyrelse, hvor denne erfaring er til stede.
  • Ledelseserfaring er et andet stærkt kort. Ledelseserfaring i teamet eller bestyrelsen er forbundet med markant bedre resultater.
  • Bestyrelse har brug for modspil. Vær kritisk over for bestyrelsen. Skift ud, når den har udspillet sin rolle og virksomheden er kommet langt. Farvandet er fyldt med gode og mindre gode kræfter, som vil tilbyde sig til din virksomhed. Men de har ikke alle dine interesser som det primære fokus. Kig dig for og vælg kun dem, du tror på.

De øvrige forfattere er Michael S. Dahl, Lars Frederiksen og Sabine Müller, alle fra Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus BSS.

Kontakt: 

Anders Frederiksen, professor

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

E-mail: afr@btech.au.dk

Mobil: 61 62 02 07