Store talrækker kortlægger menneskets rolle i klimaforandringerne

Økonometriske modeller kan hjælpe os til bedre at forstå sammenhængen mellem klimaforandringer og menneskelig aktivitet. Derfor samles talknusere fra hele verden til konference om klimaøkonometri i Aarhus den 27.-28. oktober.

25.10.2016 | Andreas G. Jensby

De har en klar mission og en kæmpestor mængde data, der viser, hvordan alt fra vandstande, temperatur til bruttonationalprodukter og industriens CO2-emisioner har udviklet sig verden over.

Nu samles nogle af økonometriens tungeste kapaciteter for at diskutere, hvordan man med forbedrede økonometriske modeller og analysemetoder kan øge vores forståelse for, præcis hvordan menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Det sker den 27. og 28. oktober på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, som sammen med University of Oxford og Tor Vergata-universitetet i Rom står bag konferencen.

”Ved at bruge økonometriske modeller kan vi inddrage historiske klimadata i større omfang og bedre kvantificere usikkerheden omkring, hvordan den socioøkonomiske udvikling indtil nu har påvirket klimaet. Ud fra dette kan vi bidrage til mere præcist at forudsige klimakonsekvenserne af forskellige fremtidsscenarier,” forklarer lektor Eric Hillebrand fra det økonometriske forskningscenter CREATES på Aarhus BSS.

Økonometriske modeller er vigtige for at forstå klimaet

På Oxford Universitet har de sat gang i et stort og veletableret forskningsprojekt om klimaøkonometri, og generelt er forskningsområdet i vækst. Ifølge Hillebrand er der således mange gode grunde til, at forskere fra hele verden mødes og diskuterer netop dette emne.

”Vi mener, at økonometriske modeller kan og bør spille en større rolle i klimaforskningen som supplement til fysiske, globale cirkulationsmodeller, der primært bruges i dag. Det kræver dog samtidig, at vi inden for økonometriforskningen hele tiden bliver bedre til at fokusere og forbedre vores tilgang til klimadata og –modeller,” siger han.

Vigtige bidrag til de årlige klimarapporter

Konferencens størrelse og vigtighed understreges af, at det anerkendte tidsskrift Journal of Econometrics dedikerer en særudgave til de forskningsartikler, som konferencedeltagerne bringer med sig. Tidsskriftet redigeres af professorer fra Stanford, Cambridge og Princeton og er et af de mest citerede tidsskrifter inden for feltet.

Eric Hillebrand håber, at konferencen kan danne afsæt for flere konferencer om emnet i fremtiden.

”Vi kan fortsat blive meget klogere på de komplekse sammenhænge mellem samfundsudviklingen og klimaændringer og i fremtiden bruge dem som et vigtigt bidrag til f.eks. de årlige klimarapporter fra det internationale klimapanel IPCC. Og ikke mindst til selv at blive klogere,” siger han.

Yderligere information

Lektor Eric Hillebrand
CREATES - Center for Research in Econometric Analysis of Time Series
Institut for Økonomi, Aarhus BSS
Mail: ehillebrand@econ.au.dk
Tlf.: +45 8716 6032

Konference