Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Nyheder vis

René Rohrbeck tiltræder som professor

Den 30. marts holder René Rohrbeck sin tiltrædelsesforelæsning og markerer sin tilknytning til Institut for Virksomhedsledelse. Hans forelæsning hedder “What can firms do today to build a superior position in markets of tomorrow?”

01.03.2017 | Sinne Brandt Jakobsen & Julia Rolsted Stacey

René Rohrbeck. Foto: Julia Rolsted Stacey.

Når René Rohrbeck holder sin tiltrædelsesforelæsning den 30. marts, vil han snakke om et spørgsmål, som han har studeret i over 10 år: Hvordan virksomheder kan forberede sig systematisk på fremtiden. Tidligere har dette spørgsmål kun fået ringe opmærksomhed, da strategisk virksomhedsforskning primært har fokuseret på konkurrencestrategi og på at opbygge strategiske kompetencer for at bibeholde virksomhedernes konkurrencefordele. Dog bliver spørgsmålet ifølge René mere og mere presserende, og i fremtiden vil både store og små virksomheder skulle konkurrere på tid, kreativitet og deres evne til at håndtere kompleksitet:

“For øjeblikket har vi kun en begrænset forståelse af, hvordan virksomheder som AirBnB har udviklet så stærke forretningsmodeller, hvordan de løbende opdaterer og udvider deres tilbud til kunderne, og hvordan de opererer i en tid, hvor konkurrencefordele i stigende grad er midlertidige,” siger René. “Vi ved dog, at virksomheder, der gerne vil have succes i det 21. århundrede har behov for at opbygge et nyt sæt praksisser, der styrker deres evne til at opfange signaler før deres konkurrenter, til at identificere og udforme nye måder at skabe værdi på og håndtere komplekse partnernetværk.”

Virksomheder skal forberede sig på fremtiden

Tidligt i sin forskerkarriere udarbejdede René en udviklingsmodel til at vurdere hvor systematisk forberedte på fremtiden virksomhederne var. For at udvikle modellen arbejdede René med 20 førende virksomheder over en periode på tre år. Virksomhederne udvekslede deres best practices, som René derefter brugte som målestok til at sammenligne virksomhederne med hinanden og med 80 andre udvalgte virksomheder. Netop denne model er blevet anvendt i benchmarkingundersøgelser i mere end 10 år. For nylig har René sammenholdt fremtidssikringsdata fra 2008 med nutidige data og har undersøgt, hvordan de bedst forberedte virksomheder har klaret sig sammenlignet med resten af stikprøven. Resultaterne viser, at virksomheder, som er forberedt på fremtiden:

  • Har større chance for at klare sig bedre end andre virksomheder i deres respektive branche
  • Har en 33 % højere fortjeneste end en gennemsnitlig virksomhed
  • Har en 200 % højere vækst i deres markedsværdi sammenlignet med en gennemsnitlig virksomhed

 At forbinde teori og praksis

Udviklingsmodellen er et godt eksempel på et af de vigtigste principper i Renés forskning; at der skal være en klar forbindelse imellem teori og praksis. René har arbejdet efter dette princip, siden han lærte en vigtig lektie som ung forsker: I dagevis havde han forberedt sig på en samtale med en topchef fra kemivirksomheden Bayer. Men efter en meget kort introduktion af projektidéen standsede topchefen René, og fortalte ham, at hans idé ikke kunne bruges.

“Den oplevelse lærte mig kun at udføre forskning, der er relevant for virksomhederne,” forklarer René. “I dag overvejer jeg altid min forsknings anvendelighed og relevans, og jeg sørger for at etablere en tæt dialog med virksomhedsledere i alle mine forskningsprojekter.”

René mener også, at det kan være godt for virksomheder at få andet input end den vejledning, de køber fra de traditionelle konsulentfirmaer:

“Vejledning fra forskere kan også være meget vigtigt input for virksomheder, der ønsker at udvikle deres konkurrencefordele. I den akademiske verden har forskerne mere tid til at udvikle nye fremgangsmåder, metoder og værktøjer, som kan give virksomheder en førerposition foran konkurrenterne.”

René underviser også på BTECH, og det er noget, han virkelig nyder, da instituttet har et stærkt fokus på samarbejder mellem virksomheder og de faglige miljøer.

“Det er meget forfriskende at undervise i Herning,” siger han. “Jeg arbejder sammen med ingeniører og virksomheder, og de studerende - hvoraf mange er internationale - er ekstremt engagerede. Typisk har de en mentor i erhvervslivet, hvilket er en glimrende måde at bygge bro imellem teori og praksis.”

Fra Berlin til Aarhus

René er gift med forsker Josefine Weigt-Rohrbeck, og sammen har de to drenge på hhv. tre og fire år. Både René og Josefine er fra Berlin. De nyder alle at dyrke idræt. Især René nyder at windsurfe, hvilket allerede bragte ham regelmæssigt til Danmark som dreng, og senere som træner.

Læs mere om tid og sted her

Forskningsnyhed