Professorer beskikket til vigtigt juridisk nævn

Jura-professorerne Søren Højgaard Mørup og Lasse Højlund Christensen er blevet beskikket til det vigtige Procesbevillingsnævn.

Professor Lasse Højlund Christensen (Aarhus BSS Kommunikation)
Professor Søren Højgaard Mørup (Aarhus BSS Kommunikation)

På gult papir og med det kongelige våben, underskrevet af Hendes Majestæt Dronningen og kontrasigneret af justitsministeren har professorerne Søren Højgaard Mørup og Lasse Højlund Christensen, Juridisk Institut på Aarhus BSS, netop modtaget besked om, at de er blevet beskikket som henholdsvis medlem og suppleant i Procesbevillingsnævnet fra 1. januar 2018. Beskikkelsen gælder for to år.

Procesbevillingsnævnet er opdelt i to afdelinger: Afdelingen for appeltilladelser og Afdelingen for fri proces. Det er den førstnævnte afdeling, som de to Aarhus BSS-professorer træder ind i ved årsskiftet.

Nævnet blev oprettet i 1996 netop med det formål at behandle ansøgninger om 2. og 3. instans behandlinger i civile sager og straffesager. En appeltilladelse indebærer således, at en sag, der ellers ikke ville kunne ankes eller kæres, kan indbringes for en højere retsinstans.

Afdeling for appeltilladelser består af en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og et medlem, der repræsenterer retsvidenskaben.

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser behandler cirka 2.500 sager om året.

Læs mere:

Søren Højgaard Mørup

Lasse Højlund Christensen