Michael S. Dahl tiltræder som professor

Den 2. februar holder professor Michael S. Dahl tiltrædelsesforelæsning og markerer sin position på Institut for Virksomhedsledelse.

16.01.2017 | Julia Rolsted Stacey

Michael S. Dahl faglige interesser ligger inden for mellem ledelse, økonomi, sociologi og sundhed. Foto: Julia Rolsted Stacey, Aarhus BSS Kommunikation.

Torsdag den 2. februar bliver en festlig faglig dag for Michael S. Dahl og Anders Ryom Villadsen. De skal sammen holde tiltrædelsesforelæsning og fortælle om deres karrierer og forskningsmæssige planer fremtiden.

Titlen på Michael S. Dahls tiltrædelsesforelæsning er ”Individuals, organisations and entrepreneurship”. Her vil Michael kortlægge sin karrierevej og fortælle om forskelligartede forskningsprojekter og diverse resultater. Læs mere om Michaels forskning nedenfor.

Titlen på Anders Ryom Villadsens tiltrædelsesforelæsning er ”Organisation and management in the public sector”. Læs mere om Anders forskning på dette link.

Interessen for iværksættervirksomheder startede forskerkarrieren

Michaels forskningsmæssige interesser ligger i spændingsfeltet mellem ledelse, økonomi, sociologi og sundhed. Han forsker i bredere effekter af iværksættervirksomheder, f.eks., hvordan medarbejderes karriere på lang sigt påvirkes, når de ansættes i en iværksættervirksomhed. Risikoen for en eventuel lukning er typisk større end i andre typer virksomheder. Michael undersøger, hvad medarbejdere lærer og kan tage med sig, hvis virksomheden bliver nødsaget til at lukke, og han kigger også på, hvordan medarbejdere klarer sig på lang sigt sammenlignet med situationer, hvor virksomheden er en succes.

Oprindeligt startede Michael med at forske i virksomhedsklynger — geografisk og regionalt, og det førte ham videre til forskning i iværksættere, fordi de viste sig at være meget centrale for klyngerne. Michael har desuden forsket i, hvad der sker internt i store virksomheder under eksempelvis virksomhedsforandringer og i forbindelse med stress. I løbet af de senere år er interessen for kønsproblematikker i iværksættervirksomheder kommet til og er blevet til et væsentligt interessefelt. Det er et område, som Michael ønsker at arbejde mere inden for i fremtiden.

Mænd og kvinder i organisationer

Netop forholdet mellem mænd og kvinder i organisationer er ifølge Michael interessant viden. Han har arbejdet med ulighed og lighed i mænd og kvinders karriereforløb og ønsker at forske videre.

Michael har netop modtaget en større bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond til et projekt om ”Entrepreneurship and Inequality”, som skal gennemføres med forskere fra dels Aarhus Universitet og dels universiteterne Yale og Cornell i USA. Michael synes, at det er interessant at forske i forskelligheder mellem mænd og kvinder. Det kan handle om, hvordan kvinder og mænd oplever deres leder og påvirkes af vedkommendes beslutninger, eller om lønforskelle mellem kønnene eller forskel på karriereveje. Ifølge Michael skiller Danmark sig ud inden for dette felt. Der har på mange måder været ligestilling i Danmark i en lang årrække, men lighed mellem kønnene diskuteres alligevel hver eneste dag på et eller andet plan.

Nysgerrighed driver interessen

Det, der driver Michael i hans forskning, er interessen for at finde mønstre, der kan forklare diverse forskelle. Han kan lide at dykke ned i store mængder data og finde mønstre for diverse hypoteser. Det er ifølge Michael en proces at dygtiggøre sig som forsker. Han er som forsker i proces og er interesseret i at lære nye teknikker og følge udviklingen.

Internationalt samarbejde bidrager til ny og anderledes indsigt

En vigtig brik i Michaels karriereforløb har været forskelligartet samarbejde med andre forskere — heriblandt internationale forskere. Han har arbejdet på fire udenlandske universiteter, og det er hver gang gået over alt forventning. Erfaringerne har hver især bidraget til et udbytterigt samarbejde med flere anerkendte forskere. Deres forskellige tilgange har på mange måder været anderledes end i danske fagmiljøer, og det har været perspektiverende og givet Michael indsigt i, hvordan der forskes på tværs af grænser.

I flere projekter har forskerne fortrinsvis taget udgangspunkt i danske data. Der er nemlig særdeles god adgang til omfattende datasæt i Danmark. Ved at følge denne praksis har Michael og hans samarbejdspartnere fået mulighed for at undersøge emner, som man typisk ikke kan belyse i lande som USA og England.

Også et familiemenneske

Michael bor sammen med sin familie i den østlige del af Aalborg. Hans hustru er fysioterapeut, og de har sammen to fodboldglade drenge. Michael styrketræner flere gange om ugen. En anden hobby er madlavning, og Michael laver gerne maden derhjemme — gerne mad, der smager af udlandet.

Nyt fra ledelsen