Mia Skytte O’Toole får Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris

Mia Skytte O’Toole fra Psykologisk Institut, Aarhus BSS er valgt som årets – og Dansk Psykolog Forenings første – juniorforsker.

16.05.2017 | Tine Bagger Christiansen

Mia Skytte O´Toole. Foto: Tine Bagger

”Jeg er både glad og stolt og ikke mindst taknemlig over at valget faldt på mig”, siger Mia Skytte O´Toole som reaktion på valget af hende som modtager af prisen.

Original og innovativ forskning gjorde udslaget
På Dansk Psykolog Forenings hjemmeside skriver man som begrundelse for valget af Mia:

Mia modtager prisen for sin forskning indenfor klinisk psykologi, hvor hun har anvendt en original og innovativ tilgang til psykologisk forskning med fokus på emotioner og emotionsregulering til behandling af bl.a. angst og depression, og hun har herigennem bidraget til udviklingen af en ny terapeutisk metode. Mias forskning har udmøntet sig i et betydeligt antal udgivelser i internationale videnskabelige tidsskrifter og præsentationer ved nationale og internationale konferencer. Kvaliteten af hendes forskningsresultater og dens relevans underbygges yderligere af en række bevillinger af forskningsmidler til hende og hendes projekter. Mia har allerede opnået imponerende meget i sin forholdsvis korte forskerkarriere, og hendes fremtidige forskningsprojekter fremstår som yderst lovende og relevante.

"Prisen er med til at iscenesætte den unikke strategiske forskning som psykologien bidrager med, et forskningsfelt der både kan og bør spille en større rolle i indretningen af det gode samfund", siger formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen.

Vinderen af Dansk Psykolog Forenings juniorforskerpris er valgt ud fra følgende kriterier:

·         Bidraget særligt til afdækningen af et strategisk vigtigt praksisområde for psykologer.

·         Bidraget særligt til udviklingen af psykologi som videnskab

·         Bidraget særligt til udvikling af kvalitet i psykologernes praksis,

·         Anvendt en original tilgang til psykologisk forskning

Prisoverrækkelsen
Prisen overrækkes sammen med et diplom og 25.000 kr. på Dansk Psykolog Forenings årsmøde d. 25 august 2017 i Aalborg, hvor Mia Skytte O´Toole også vil holde et oplæg om sin forskning.

 

 

Priser