Jura-professorer udpeget til skattekommission

Justitsminister Søren Pape har udpeget Aarhus BSS-professorerne Søren Højgaard Mørup og Karsten Revsbech, Juridisk Institut, til undersøgelseskommissionen om SKAT.

Foto: AU Foto
Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup er udpeget som medlem af selve undersøgelseskommissionen, mens professor, dr.jur. Karsten Revsbech er udpeget til undersøgelseskommissionens sekretariat, hvilket betyder, at han er suppleant for Søren Højgaard Mørup i kommissionen og vil overvære vidneafhøringer i kommissionen samt bidrage til kommissionens undersøgelse.

Det skriver Justitsministeriet på sin hjemmeside.

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal undersøge og redegøre for begivenhederne omkring

  • forvaltningen af inddrivelsesområdet og planlægningen, udviklingen, idriftsættelsen og nedlukningen af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem),
  • sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT og
  • beslutningsgrundlaget for, implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i SKAT.

Forslag til ændringer

Undersøgelseskommissionen skal i forlængelse af denne undersøgelse og redegørelse dels komme med forslag til ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, dels vurdere, om der er grundlag for, at nogen kan drages til ansvar for forløbene.

Medlemmerne af undersøgelseskommissionen er:

  • Landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge, Vestre Landsret, (formand)
  • Advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen, advokatfirmaet Norbrbom Vinding
  • Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet (se profil)

Udpeget til undersøgelseskommissionens sekretariat og suppleanter:

  • Landsdommer Rikke Holler, Vestre Landsret (suppleant for formanden)
  • Advokat Sune Troels Poulsen, advokatfirmaet Mazanti-Andersen
  • Professor, dr.jur. Karsten Revsbech, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet (se profil)

Undersøgelseskommissionen om SKAT kan følges på kommissionens hjemmeside.