Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Nyheder vis

Jura-professor udpeget til kommission under Europarådet

Professor Jens Vedsted-Hansen, Juridisk Institut ved Aarhus BSS, er af regeringen blevet udpeget som nyt dansk ekspertmedlem i Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), som er et organ under Europarådet.

08.01.2018 | Michael Schrøder

Professor Jens Vedsted-Hansen. Foto: Aarhus BSS

Europarådet har nu formelt godkendt udpegningen af Jens Vedsted-Hansen, der således fra årsskiftet er nyt dansk medlem af ECRI. Siden 1995 har Danmarks medlem af ECRI været professor Eva Smith Asmussen.

ECRI blev oprettet i 1994 efter Europarådets første topmøde, der blev afholdt i Wien i oktober 1993.

Kommissionen har til opgave at gennemgå Europarådets medlemslandes lovgivning, politik og andre foranstaltninger med henblik på at bekæmpe racisme og fremmedhad både på det overordnede europæiske niveau og i forhold til de enkelte medlemsstater. Kommissionen arbejder ud fra et menneskerettighedsperspektiv og består af en uafhængig ekspert fra hver af Europarådets medlemsstater.

Medlemmer udpeges for en femårig periode med mulighed for forlængelse. Endvidere skal medlemmerne af ECRI have anerkendt ekspertise i spørgsmål vedrørende racisme, diskrimination, fremmedhad, antisemitisme og intolerance. Medlemmerne varetager hvervet i deres personlige kapacitet og arbejder uafhængigt uden at være under instruktion fra deres regering.

Europarådet er en international organisation, der blev skabt i 1949, og som i dag består af 47 europæiske lande. Europarådet står blandt andet bag Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og har rent organisatorisk intet med EU at gøre.

Navne