Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Nyheder vis

Jørn Flohr Nielsen fortsætter som professor emeritus

Den 27. januar holder professor Jørn Flohr Nielsen fratrædelsesforelæsning og markerer sin nye rolle som emeritus på Institut for Virksomhedsledelse.

10.01.2017 | Julia Rolsted Stacey

Professor Jørn Flohr Nielsen. Foto: Julia Rolsted Stacey, Aarhus BSS Kommunikation.

Fredag den 27. januar ventes at blive en festlig dag for Jørn Flohr Nielsen. Professoren fejrer sin karriere med en fratrædelsesforelæsning. Han ønsker at sige tak for alt og markere, at han fortsætter som professor emeritus. Jørn bevarer herved sin tilknytning til instituttet og vil i fremtiden også vejlede og undervise — om end i mindre grad end tidligere.

Forskning skal være i balance

Jørn forsker i organisationsforandringer og har i sin forskning efter eget udsagn på en måde sat sig mellem to stole. Økonomer vil beskrive Jørn som en blød forsker, mens mere antropologiske kredse vil placere Jørns forskning som i den mere hårde kategori. Ifølge Jørn skal forskning rumme både bløde og hårde tilgange — med andre ord lægger han vægt på, at der er balance mellem stringens og relevans. Forskningsmæssigt er han ikke til ”hurtige løsninger”. Ifølge Jørn er ændringer i ens organisation nødvendige, men det skal også være rimeligt og tilladt at være modstander overfor forandringer.

”Der har været en tendens til at mene, at modstandere af organisationsændringer er bagstræberiske, men lydhørhed over for konstruktiv modstand kan være positivt og udviklende for en organisation,” siger Jørn.

Som forsker og underviser har det været centralt for Jørn at forklare, at organisationsændringer sker bedst, når implementeringen foregår på ordentlig vis. Det er nødvendigt at lave sit forarbejde grundigt og gennemføre analyser, inden der træffes beslutninger om større forandringsprocesser. Jørns forskning viser vigtigheden af, at en organisation skal inddrage berørte medarbejdere for at lykkes. Det er god ledelse at opstille muligheder for fremtiden, præsentere dem for involverede medarbejdere og lytte til deres input, inden endelige beslutninger træffes.

Kan organisationsforskning gøre nytte?

Titlen på fratrædelsesforelæsningen er ”Kan organisationsforskning gøre nytte?” Her vil Jørn fortælle om sin karriere — heriblandt om en håndfuld forskelligartede forskningsprojekter, som han har været del af.

Ét projekt har i de sidste år gjort et særligt indtryk. Projektet handler om, hvordan man kan bruge resultater fra patienttilfredshedsundersøgelser som input til at lave ændringer i hospitalers organisering. Resultater viser, at patientinput kan være med til at indføre nye rutiner og give input til, hvordan afdelinger kan organiseres mere hensigtsmæssigt — og at enkle ændringer kan vise sig at have stor betydning for patienters oplevelse af at komme på et hospital.

Jørn vil yderligere fortælle om tre udvalgte projekter med kommuner og banker og et projekt om ledelse i innovative grupper. Desuden vil han fortælle om sin omfattende involvering i de interne organisationsændringer, der fandt sted på Aarhus Universitet frem til 2014, hvor Jørn var formand for problemanalysepanelet.

Ledelse og administrative poster

Jørn har igennem sin karriere haft en række administrative poster. Et udvalg af dem er:

  • Institutleder på Institut for Ledelse ved Handelshøjskolen i Århus i perioden 2008-2011
  • Medlem af akademisk råd fra 2011 til 2015
  • Afdelingsleder på den tidligere Afdeling for Virksomhedsledelse, Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet i perioden 1995-1997
  • Studienævnsformand på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet i årene 1989-1991

Planer for fremtiden

Familien, madlavning, bagning, litteratur og fodbold vil fylde mere i hverdagen i Randers, efter Jørn bliver emeritus, men han vil fortsat dyrke sine forskningsmæssige interesser, bl.a. deltage i udvalgte forskningssamarbejder. Jørn er gift med en tidligere skolelærer, og de har sammen en datter på 32 år. Hun er cand. oecon. som sin far og arbejder for Copenhagen Capacity.

Navne