Internationalt samarbejde skal befæste Danmarks førerposition

Med et Niels Bohr Professorat på 30 millioner kan Center for Registerforskning på Aarhus BSS udbygge samarbejdet med en af verdens førende skizofreni-forskere

For lidt D-vitamin i fostertilstanden er formentlig en af årsagerne til, at man senere har forøget risiko for at udvikle den alvorlige sygdom skizofreni. Det konkluderede en gruppe forskere i 2010 i et opsigtsvækkende forskningsresultat.

En af hovedkræfterne bag denne hypotese var professor John McGrath fra University of Queensland. Han anses for at være en af verdens førende forskere i skizofreni og andre psykiske sygdomme og har i en årrække arbejdet tæt sammen med Center for Registerforskning ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet, som også var medforfattere til resultatet. Med en bevilling på 30 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond vil Center for Registerforskning nu styrke samarbejdet med den internationale topforsker.

”Danske forskere har længe været på forkant med psykiatrisk epidemiologi og gennem et udvidet samarbejde med professor John McGrath kan vi sikre, at Danmark bevarer førerpositionen inden for dette område,” siger centerleder Preben Bo Mortensen ved Center for Registerforskning.

Vil fremskynde resultater der kan lede til forebyggelse
Sygdomme som skizofreni og depression har store konsekvenser for folkesundheden og epidemiologer er derfor på jagt efter miljømæssige og genetiske årsager til psykiske sygdomme, så man efterfølgende kan udvikle forebyggende indsatser.

”Resultaterne omkring D-vitamin mangel er lovende og det er derfor væsentligt at få fremskyndet den videre forskning og på baggrund af resultaterne at sætte ind med værdifuld forebyggelse. I samarbejde med John McGrath vil vi arbejde videre med D-vitamin forskningen ud fra den tese, at mangel på D-vitamin kan være udløsende faktor for andre psykiske sygdomme,” siger Preben Bo Mortensen.

De unikke data fra registre i Danmark, både CPR-registret og Det Psykiatriske Centralregister, er med til at gøre Danmark til et trækplaster for epidemiologer og registerforskere. Dette gælder også for John McGrath, der tidligere har haft stort udbytte af kvaliteten af de danske registerdata.

Niels Bohr Professoratet skal ud over konkrete forskningsprojekter også give næring til den næste generation af danske forskere, som bl.a. får mulighed for at besøge University of Queensland og Harvard University. Projektet vil også sikre, at de danske forskere inden for feltet bliver en del af et stort Harvard-baseret netværk med psykiatriske epidemiologer fra 29 lande, og at de dermed kommer til at arbejde sammen med de førende på verdensplan.