Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Nyheder vis

Anders Ryom Villadsen tiltræder som professor

Den 2. februar holder Anders Ryom Villadsen tiltrædelsesforelæsning. Han blev professor i sommeren 2016 og skal nu markere sin tilknytning til Institut for Virksomhedsledelse.

16.01.2017 | Julia Rolsted Stacey

Anders Ryom Villadsen arbejder netop nu med medarbejderdiversitet og diskrimination. Foto: Julia Rolsted Stacey, Aarhus BSS Kommunikation.

Torsdag den 2. februar holder Anders Ryom Villadsen tiltrædelsesforelæsning sammen med Michael S. Dahl. De vil begge to fortælle om deres karrierevej fra ph.d.-studiet til ansættelsen som professor og komme med et par pejlemærker om, hvad de har af forskningsmæssige planer for fremtiden.

Titlen på Anders Ryom Villadsens tiltrædelsesforelæsning er ”Organisation and management in the public sector”. Læs mere om Anders forskning nedenfor.

Titlen på Michael S. Dahls tiltrædelsesforelæsning er ” Individuals, organisations and entrepreneurship”. Læs mere om Michaels forskning på dette link.

Ledelse i offentlige organisationer kontra det private erhvervsliv

Anders’ primære forskningsområde ligger inden for offentlig organisering og ledelse samt i relationen mellem virksomheder og stat. Til tiltrædelsesforelæsningen vil han fortælle om to overordnede emner.

Det første emne omhandler offentlig ledelse. Anders har her undersøgt effekter af ny ledelse og kigget nærmere på, hvad det betyder for en organisation, at den vælger intern forfremmelse eller ansætter via ekstern rekruttering. Et andet interessefelt, som Anders har arbejdet med, har været sammensætningen af kommunale ledelsesgrupper, og han har undersøgt, hvordan de påvirker kommuners økonomiske resultat.

Det andet overordnede forskningsemne er samspillet mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Her har Anders set på forskellene på ledelsesstil blandt offentlige og private ledere. En nyere undersøgelse handler derimod om sammensætningen af medarbejdere på offentlige arbejdspladser, nærmere bestemt hvad det betyder for offentlige arbejdspladser, når de rekrutterer medarbejdere med en baggrund fra det private erhvervsliv. Resultater viser, at medarbejdere med flere års offentlig arbejdserfaring har en større til tendens til at søge væk, når organisationen rekrutterer nye medarbejdere fra den private sektor. Det indikerer, at der stadig er brug for mere viden om hvordan der etableres effektive relationer mellem den offentlige og private sektor.

Mangfoldighed i ledelsen og blandt medarbejdere

Anders er netop nu i gang med et forskningsprojekt om medarbejderdiversitet og diskrimination og ønsker at gennemføre flere undersøgelser.

For hvordan skaber man en mangfoldig organisation og undgår diskrimination i ansættelsesprocesser? Foreløbige resultater viser, at der sker diskrimination af etniske ansøgere, og at det sker i lige så høj grad i den offentlige sektor som i det private.

Forskning i USA til Kina

I størstedelen af Anders’ karriere har han især samarbejdet med danske forskere, men i de senere år er det også blevet til internationale ophold — heriblandt i Kina, hvor han opholder sig en til to gange årligt. Opholdene har givet ham mulighed for at lære Kina bedre at kende og givet ham indblik i, hvordan kinesere samarbejder, når de forsker. Anders har derudover arbejdet i USA ad flere omgange. Alle udenlandsophold har været yderst brugbare og lærerige og har givet Anders inspiration til, hvordan han skal arbejde fagligt med sin forskning.

Man ved aldrig, hvor det ender

Som forsker har Anders været dygtig til at gribe de muligheder, der er kommet hen ad karrierevejen lige siden ph.d.-studiet. Han endte derfor med at gennemføre en langt mere kvantitativ undersøgelse, end først planlagt. Hans interesse for datasæt og utraditionelle data har siden formet hans forskningsprojekter, og han har brugt flere typer data, der er utraditionelle inden for den forskningstradition, som han arbejder inden for. Anders kan lide at kaste sig over forskning, som han ikke ved hvor ender. Han mener, at de spændende resultater opstår, når man ikke kender svaret på forhånd.

Om Anders Ryom Villadsen

I dag er Anders Ryom Villadsen professor ved Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus BSS. Han er gift med Nadia, som er lærer. De har fire børn.

Nyt fra ledelsen