Aarhus BSS-studerende fik pris for opgave

For tre Aarhus BSS-studerende blev afslutningen på semestret kontant belønnet med en pris på 10.000 kr., da vinderen af dette års case-samarbejde med Aarhus Kommune blev afsløret på Rådhuset.

23.06.2017 | Michael Schrøder

De tre Aarhus BSS-studerende Thomas Haase Jensen, Daniel Astrup Holst-Hansen og Ingrid Arentoft Mikkelsen flankeret af rådmand Thomas Medom (tv) og beskæftigelseschef Vibeke Jensen (th). Foto: Aarhus BSS kommunikation.

Social- og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom og beskæftigelseschef Vibeke Jensen tog imod det blandede hold af statskundskabs- og økonomistuderende og afslørede vinderholdet: Ingrid Arentoft Mikkelsen, Daniel Astrup Holst-Hansen og Thomas Haase Jensen, der tilsammen kaldte sig Actus Consult og bidrog med analysen ”Et aktivt Aarhus”.

Den kommunale beskæftigelsesindsats var omdrejningspunktet for årets case-opgave, og rådmanden bød de studerende velkommen til ”velfærdssamfundets maskinrum”.

”Beskæftigelsesområdet er et af de stærkeste elementer i det maskinrum. Når vi møder en fremmed i Danmark spørger vi gerne: ”Hvad laver du?”, mens man mange andre steder i verden spørger: ”Hvordan har du det?”, sagde rådmanden.

Beskæftigelseschefen erkendte, at det var en svær opgave.

”Beskæftigelsesområdet er et komplekst område med rigtig mange ydelser og mange foranstaltninger,” sagde Vibeke Jensen, der motiverede udvælgelsen af ”Et aktivt Aarhus” som vinderprojekt således:

”Vi har lagt vægt på sammenhængen mellem data og konklusioner, på formidlingen og på, om den bidrog med nye observationer, som vi måske ikke selv havde tænkt på. Der var ”Et aktivt Aarhus” stærkest.”

Professor Lars Skipper, Institut for Økonomi på Aarhus BSS takkede hele holdet.

”Vi skal ikke lave professionsuddannelser, men det er vigtigt, at vi kan bygge bro mellem universitetet og den verden, som I skal ud til.”

De studerende understregede, at processen ind i mellem havde været frustrerende og hård men også spændende.

”Det har især været spændende at sammenligne på tværs af økonomi og statskundskab,” sagde Thomas Haase Jensen.

”Fremtidens embedsmænd er dem, der forstår at perspektivere et område og ikke udelukkende tænke i enten politik eller økonomi,” sagde Vibeke Jensen, der også sidder i aftagerpanelet for uddannelsen Offentlig Politik og Økonomi på Aarhus BSS.

 

 

 

Studerende