Årets prismodtagere på Aarhus BSS

I løbet af december har fire medarbejdere på Aarhus BSS modtaget en pris for deres indsats på fakultetet i det forløbne år. Her kan du møde modtageren af årets forskningspris, årets underviser og årets to administrative medarbejdere.

20.12.2019 | Sinne B. Jakobsen

Årets underviser blev Margit Malmmose. Foto: Sinne Jakobsen

Årets Forskningspris gik til Fabio Wolkenstein. Foto: Sinne Jakobsen.

Årets administrative medarbejder Gitte Arildsen. Foto: Tine Bagger

Årets administrative medarbejder Thue Sebastian Winkler. Foto: Ingrid Fossum

Årets underviser

Margit Malmmose, lektor
Institut for Virksomhedsledelse

Margit Malmmose er årets underviser på Aarhus BSS.

Hun modtager prisen for sit store arbejde som koordinator på cand.merc.-linjen i Management Accounting and Control og fagansvarlig for HA-fagene Økonomistyring og Management Accounting. I indstillingen står der bl.a., at Margit har vist ”en særlig dedikation til undervisningen ved både at løfte det administrativt, fagligt og pædagogisk”.

Margit roses også for sin store evne til at gå i dialog med underviserne og til at motivere både studerende og undervisere ved ”at fremhæve styrker frem for svagheder”. Stort tillykke til Margit!

Om prisen: Prisen gives til en underviser, som bl.a. demonstrerer fremragende formidlingsevne og evne til at perspektivere det faglige indhold, til faglig og metodisk nytænkning og til at undervise og understøtte læring på forskellige faglige niveauer. Medarbejderen opfordres til at anvende prisen på 50.000 kr. til faglig opkvalificering og udvikling. Det er institutlederen, der indstiller kandidater til prisen.

Forskningsprisen på Aarhus BSS

Fabio Wolkenstein, adjunkt
Institut for Statskundskab

Fabio Wolkenstein modtager årets Forskningspris. Han får prisen for sin ”særdeles omfattende og imponerende forskningsproduktion” med 15 artikler i internationale peer reviewede tidsskrifter.

Indstillingen fremhæver Fabios evne til at konkretisere ”abstrakt politisk-teoretisk teori i mere konkrete studier af fx valgsystemer, (transnationale) partier og deres rolle i demokratiet, EU's politiske legitimitet og populisme”. Fabio beskrives også både fagligt og socialt som ”et stort aktiv i afdelingen for politisk teori” og roses også for sin aktive involvering i de forskningsansøgninger, der udgår fra afdelingen. Stort tillykke til Fabio!

Om prisen: Prisen gives til yngre medarbejdere, der har dokumenteret en helt usædvanlig kreativitet og produktivitet i deres forskning. Medarbejderen forventes at anvende prisen på 50.000 til en fortsat styrkelse af prismodtagerens forskning f.eks. i forbindelse med et ophold ved en anden international, anerkendt forskningsinstitution. Det er institutlederen, der indstiller kandidater til prisen.

Årets administrative medarbejdere – to modtagere i år

En serviceorienteret og responsiv administrativ understøttelse af fakultetets, herunder institutternes opgaver, kræver dygtige TAP-medarbejdere. Og dem har vi på Aarhus BSS – ligesom mange blev indstillet. I år har dekanen derfor valgt at uddele hele to TAP-priser. Det betyder også, at der ikke uddeles en TAP-pris i 2020.

Gitte Arildsen, institutsekretær
Psykologisk Institut

Gitte Arildsen fra Psykologisk Institut modtager TAP-prisen for sit store arbejde som institutsekretær. I indstillingen beskrives hun som et ”centralt knudepunkt i vores administration”, som med ”godt humør løser sine opgaver hurtigt, effektivt og fejlfrit” og altid med ”et smil og en forklaring”.

Gitte beskrives som ”en skattet kollega, som hjælper med at gøre Psykologisk Institut til en dejlig arbejdsplads”, og som ”personificeringen af, hvordan en dygtig administrativ medarbejder kan løfte organisationen og gøre hele arbejdspladsen tryggere og mere velfungerende”. Stort tillykke til Gitte!

Thue Sebastian Winkler, studienævnssupporter
Administrationscenter Aarhus BSS – Aarhus BSS, Studier, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK)

Thue Sebastian Winkler modtager TAP-prisen for sin indsats som studienævnssupporter ved Aarhus BSS Studier (SNUK). Hans primære arbejdsopgave er at supportere de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser under Det erhvervsøkonomiske Studienævn.

I indstillingerne roses Thue særligt for sin evne til ”på meget kort tid at sætte sig ind i et meget stort og komplekst område (…) og med stor indsigt og sikker hånd at bistå med en række reformer af uddannelserne”. Han beskrives som ”venlig, grundig, hurtig og løsningsorienteret” og som et ”naturligt centrum for dialog mellem administration og institutter”. Stort tillykke til Thue!

Om prisen: Prisen gives til en administrativ medarbejder, som bl.a. løser sine opgaver professionelt, fleksibelt og effektivt på et ekstraordinært højt niveau med brugernes behov og ønsker for øje, som er en sublim problemknuser og brænder for at levere service af høj kvalitet, som samarbejder og tager medansvar og er en god kollega. Med prisen følger 25.000 kr. Alle fakultetets medarbejdere kan indstille kandidater til prisen.

Aarhus BSS