HD dimission 2018

Dimissionsfest for HD i Finalsiel Rådgivning, Finansiering, Marketing Management, Organisation og Ledelse og Regnskab og Økonomistyring

Dimissionen blev afholdt fredag d. 28. juni 2018 på Fuglsangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygning 2610

Foto v/ Kasper Hornbæk Nielsen