Cand.merc. dimission 2018 - 3. juni

Dimission for Economics and Business Administration & Information Technology programmes

Dimissionen blev afholdt d. 3. juli 2018 på Fuglsangs Allé 4, 8210 Aarhus V, 2610 S-bygning

Foto v/ Kasper Hornbæk Nielsen