Cand.merc. dimission 2018 - 2. juni

Dimission for International Business Communication & Economics and Business Administration programmes

Dimissionen blev afholdt d. 2. juli 2018 på Fuglsangs Allé 4, 8210 Aarhus V, 2610 S-bygning

Foto v/ Kasper Hornbæk Nielsen