Digital Innovation og Digital Transformation - Master i it

På denne fagpakke lærer du at identificere muligheder for digital innovation, planlægge og implementere digitale innovationer og eksekvere de nødvendige transformationer (digital transformation), der skal til for at udnytte og værdisætte digital innovation.

Dvs. du lærer at bygge bro mellem virksomhedens digitale strategi, it-strategi og forandringsledelse, så du kan udnytte de digitale muligheder til at transformere din virksomhed.

Fagpakken er for dig, der skal oversætte digital strategi til handling. Du arbejder typisk med digital strategi, it-strategi eller med ledelse af it, eller du har et ønske herom.

Du kan læse om fagpakken og studieturen nedenfor.

Læs mere om Master i it på Aarhus BSS

Fagpakkens fokus

Denne fagpakke giver indsigt i feltet digital innovation og transformation, herunder nye digitale forretningsmodeller, de økonomiske faktorer som karakteriserer digitale innovationer, de teknologier som muliggøre de nye forretningsmodeller, samt de organisatoriske strukturer og dynamikker med henblik på at drage gavn af disse nye digitale innovationer.

Fagpakken tager udgangspunkt i nye digitale produkter og serviceorienterede produkter og bygger bro mellem virksomhedsstrategi, it strategi og forandringsledelse. Fagpakken fokuserer på:

 • Digital innovation
 • Nye digitale forretningsmodeller
 • Økonomiske aspekter i digitale innovationer
 • Sammenspil mellem teknologier og forretningsmodeller
 • Digital transformation
 • Nye arbejdsformer
 • Politiske aspekter i digital innovation

Se semesterplanen for efteråret 2019

Fagpakken er organiseret omkring tre "perioder".
Læs om dem nedenfor.

Basiselementerne i digital innovation og digital transformation

Fagpakken indledes af en intensiv kickoff-dag, hvor deltagerne går i dybden med specifikke basiselementer fra både digital innovation og digital transformation. Du vil også blive inspireret af erfaringer fra virksomheder, som har leveret excellente resultater gennem digital transformation.

Studietur i uge 40

Det væsentligste element i fagpakken er en intensiv studietur til Toronto i uge 40. Studieturen består af tre dages undervisning af førerende eksperter fra Ivey Business School og to dage med faglige virksomhedsbesøg.

Emner vi beskæftiger os med på studieturen:

 • Digital økonomi - Consumerization og digital transformation
 • Udvikling af risikomodeller for disruption
 • Digitale platforme
 • Læring fra case studies
 • Managing digital transformation og ricisi
 • Styring af den digitale forretning - herunder udvikling af den digitale strategi
 • Styring af den digitale forretning - herunder håndtering af forandringer i adfærd
 • Digital marketing

Se planen for studieturen (OBS! Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i planen)

Rejseomkostningerne til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr., er ikke indregnet i fagpakkens pris.

I tilfælde af at deltagerne ikke har mulighed for at deltage i studieturen, skal den fagansvarlige kontaktes med henblik på at aftale alternativ læringsaktivitet.

Selvstændigt projekt

Til slut skal deltagerne arbejde på et selvstændigt projekt med vejledning, hvor teorier fra faget skal afprøves i egen praksis.

Projektforløbet inkluderer en dags undervisning, der består af en opsummering af studieturen samt undervisning i projektmetode.

For at få adgang til projektforløbet, skal de studerende aflevere en omfattende problemformulering (ca. 4 til 5 sider), som baseres på erfaringer og viden akkumuleret på studietur.

Projektet afslutter fagpakken.

Pris

Prisen for fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation er 30.000 kr.* Der opkræves ikke moms af deltagergebyret.

Prisen dækker undervisning og undervisningsmaterialer, og derudover skal påregnes udgifter til studieturen til Toronto, der beløber sig til ca. 10.000 kr.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 690 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

 

 

Fagpakke

Senest viste

Favorites