Digital Innovation og Digital Transformation - Master i it

Studiestartden 28. august

Denne fagpakke giver indsigt i digital innovation og transformation, herunder nye digitale forretningsmodeller, de økonomiske faktorer som karakteriserer digitale innovationer, de teknologier som muliggør de nye forretningsmodeller, samt de organisatoriske strukturer og dynamikker der skal til for at få gavn af disse nye digitale innovationer.

Fagpakken er centreret omkring en studietur til Ivey Business School i Toronto, Canada.

Du får viden om nye digitale produkter og serviceorienterede produkter, og du lærer at bygge bro mellem virksomhedsstrategi, it strategi og forandringsledelse.

Du kan enten tage Digital Innovation og Digital Transformation som et 5 ECTS-fag på MBA-uddannelsen eller som en
15 ECTS-fagpakke på Master i it.

Du kan læse om fagpakken på Master i it og studieturen nedenfor.

Målgruppe

Fagpakken er for dig, der skal oversætte digital strategi til handling. Du arbejder typisk med digital strategi, it-strategi eller med ledelse af it, eller du har et ønske herom.

Fagpakkens fokus

Fagpakken fokuserer på områder:

 • Digital innovation
 • Nye digitale forretningsmodeller
 • Økonomiske aspekter i digitale innovationer
 • Sammenspil mellem teknologier og forretningsmodeller
 • Digital transformation
 • Nye arbejdsformer
 • Politiske aspekter i digital innovation

Fagpakken er organiseret omkring tre "perioder", som du kan læse om nedenfor.

1. periode: Basiselementerne i digital innovation og digital transformation

Fagpakken indledes af en intensiv kickoff-dag, hvor deltagerne går i dybden med specifikke basiselementer fra både digital innovation og digital transformation. Du vil også blive inspireret af erfaringer fra virksomheder, som har leveret excellente resultater gennem digital transformation.

2. periode: Studietur i uge 40

Det væsentligste element i fagpakken er en intensiv studietur til Ivey Business School i Toronto. Rejseomkostningerne til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr., er ikke indregnet i fagpakkens pris.

Emner dækket under studieturen inkluderer:

 • Digital økonomi - Consumerization og digital transformation
 • Udvikling af risikomodeller for disruption
 • Digitale platforme
 • Læring fra case studies
 • Managing digital transformation og risici
 • Styring af den digitale forretning - herunder udvikling af den digitale strategi
 • Styring af den digitale forretning - herunder håndtering af forandringer i adfærd
 • Digital marketing
 • Studieopgave

I tilfælde af at deltagerne ikke har mulighed for at deltage i studieturen, skal den fagansvarlige kontaktes med henblik på at aftale alternativ læringsaktivitet.

3. periode: Selvstændigt projekt

I den tredje og sidste periode skal de studerende arbejde på et selvstændigt projekt med vejledning, hvor de får til opgave at prøve de lærte teorier af i egen praksis. Projektforløbet vil inkludere undervisning og vejledning, der vil omfatte en opsummering fra studieturen samt undervisning i projektmetode. For at få adgang til projektforløbet, skal de studerende aflevere en omfattende problemformulering (3 til 4 sider), som baseres på erfaringer og viden akkumuleret på studieturen.

Projektet afslutter fagpakken.

Pris

Prisen for fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation er 30.000 kr.* Der opkræves ikke moms af deltagergebyret.

Prisen dækker undervisning og undervisningsmaterialer, og derudover skal påregnes udgifter til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 690 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

 

 

Fagpakke

Senest viste

Favorites