Ledelse og motivation af teams

Kurset afholdes den 21.-23. maj fra kl. 09.00-16.00 alle tre dage.

Et stærkt team kræver, at man har en engageret teamleder. Som teamleder skal du sætte retningen, skabe energi og udvikle gode relationer til dit team. Du skal kunne analysere teamets styrker og svagheder i forhold til virksomhedens vision og motivere teamet til at opnå virksomhedens mål. Dette kræver, at du ved, hvilken type leder du er, og hvordan din adfærd påvirker medlemmerne af dit team.

Om kurset

På kurset lærer du, hvordan du kan motivere og mobilisere mennesker til at følge en vision og arbejde hen imod et fælles mål. Vi ser blandt andet på, hvorfor mennesker gør, som de gør, og hvordan du som leder kan tilpasse din egen adfærd og dermed øge teamets motivation og præstation. Vi ser desuden på forskellige typer ledelse og ledelseskompetencer, og du får mulighed for at udvikle din personlige handlingsplan.

Kurset er et godt udgangspunkt for teamledere/funktionsledere, som gerne vil vide mere om de grundlæggende principper inden for teamledelse.

Dit udbytte

På kurset får du input til at:

 • Forstå, hvordan teams udvikler sig over tid
 • Skabe tillid og håndtere svære konflikter og teammedlemmer
 • Udnytte teamets mangfoldighed og øge dets præstationer
 • Genkende og håndtere stress i teamet
 • Forstå de forskellige roller i teamet, og hvordan de bidrager til effektiv teambuilding 
 • Sætte mål og skabe entusiasme
 • Give instruktioner og feedback
 • Forstå og motivere de forskellige teammedlemmer
 • Udfordre teamet på en meningsfyldt måde
 • Coache og udvike teammedlemmer 
 • Motivere - også på afstand 
 • Definere kvaliteterne ved en effektiv leder - og benchmarke dig selv i forhold til disse
 • Forstå lederens rolle og identificere din egen ledelsesstil
 • Forstå værdien af at dele virksomhedens vision med teamet
 • Forstå hvordan forskellige typer ledelse påvirker teamets præstation
 • Vælge en passende ledelsesstil ud fra den konkrete situation
 • Udøve virtuel ledelse og overvinde kommunikationsbarrierer i virtuelle situationer
Hvem er deltagerne?

Kurset er ideelt for alle, som ønsker at forstå, hvordan teams fungerer. Det er særligt målrettet personer, som gerne vil være eller allerede er teamleder eller funktionsleder, og som gerne vil lære, hvordan man udfører effektiv ledelse og lederskab.

Din underviser

Jakob Lauring, professor på Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Program

Dag 1: Teamdynamikker

Dag 2: Motivation af teamet

Dag 3: Teamledelse

Tilgang

Kurset består af forelæsninger, øvelser, gruppediskussioner og præsentationer, som på forskellig vis introducerer dig til centrale begreber, viden og tilgange til teamledelse.

Kursus

Senest viste

Favoritter