Forandringsledelse og forandringskommunikation

Kurset afholdes den 2.-3. maj fra kl. 09.00-16.00 begge dage.

Forandringskommunikation er nøglen til at få forandringer til at leve i din organisation - og til at skabe mening og realisme omkring dem blandt medarbejderne.

God kommunikation er kernen i enhver forandringsproces, hvad enten vi taler om planlagte eller tvungne forandringer, f.eks. som følge af en krise. For at forandringer skal lykkes, skal de bl.a. give mening for medarbejderne. Det kræver særlig fokus på kommunikation, medinddragelse og evnen til at lytte til medarbejdere og omgivelser.

Om kurset

Det lyder enkelt, men er langt sværere end man lige tror! For alle er medkommunikatører under forandringer: ledere, mellemledere og medarbejdere, og de udlægger og forstår forandringer og budskaber forskelligt. Samtidig spejler man sig som ansat i omgivelsernes (f.eks. mediernes) opfattelse af sin organisation, ligesom man selv som ansat fortæller om og fortolker forandringsprocesser for sine omgivelser. Men hvordan gør man så? Det forsøger dette kursus at give nogle svar på med udgangspunkt i den nyeste forskning på området.

Danske virksomheder har i lang tid håndteret planlagte forandringsprojekter ud fra mantraet, "først ledelse, så kommunikation". Men i løbet af de seneste år er man blevet mere opmærksom på den vigtige rolle, kommunikation spiller for det positive eller negative udfald af en planlagt forandring. Ledere har lært at tale om forandringer, de har lært at lave 'due diligence' ved fusioner, imødegå forandringsmodstand og udarbejde planer for forandringsprojekter, men der er stadig problemer med at håndtere den kommunikative dimension af forandringer.

Kommunikation skal tænkes ind fra starten, når nye projekter eller ideer skal sættes i søen. Her kan kommunikation bidrage til at sikre ejerskab, opbygge gode relationer til interessenter og styrke tillid, image og omdømme. Kommunikation er også nøglen til at få forandringer til at leve i organisationen og til at fastholde optimisme og energi blandt ansatte, når en organisation møder forhindringer. Derfor er det vigtigt at have fokus på forandringskommunikation og ledelse.

Dette kursus vil udvide forandringslederens teoretiske udsyn og praktiske værktøjskasse med fokus på forandringskommunikation.

Dit udbytte

Hvad er en forandring?  Om forandringstyper og ledelse af forandringer

 • Forandringsledelse: centrale modeller og tilgange
 • Grundmodeller for forandringskommunikation: Fra spray-and-pray strategi til interessentmodel
 • Information, medinddragelse og socialisering under forandringer
 • Ledelse og kommunikation af forandringer
  • Om at skabe mening gennem kommunikation: The management of meaning
  • Om aktiv lytning og medinddragelse
  • Om forandringens sprog: Framing, storytelling, anvendelse af metaforer, ledelsesretorik
 • Forandringskommunikation fra et mellemlederperspektiv
 • Mellemlederens rolle: mellem loyalitet opad og nedad, forandringsagent
 • Forandringskommunikation fra et medarbejderperspektiv
  • Om organisatorisk tavshed og ‘voicing’
  • Om forandringspsykologi, forandringsparathed vs. modstand
  • Om medarbejdernes forandringskommunikation og genfortolkninger
 • Casebaseret workshop
Hvem er deltagerne?

Kurset er relevant for ledere, mellemledere og enhver, der arbejder med eller interesserer sig for kommunikation og forandringer, fra små og store private eller offentlige virksomheder og organisationer.

I kan med fordel deltage flere fra samme virksomhed for et fælles fundament for arbejdet med forandringsprocesser.

Dine undervisere

På kurset underviser Finn Frandsen og Winni Johansen, der begge er professorer ved Center for Virksomhedskommunikation på Aarhus BSS. De underviser og forsker i virksomhedskommunikation, og herunder specielt i forandringsledelse og forandringskommunikation, kriseledelse og krisekommunikation. De har skrevet adskillige bøger, bl.a. bogen Organizational Crisis Communiation, og en lang række artikler. Herudover har de holdt et stort antal kurser og foredrag for private og offentlige organisationer om disse emner.

Form

Vi veksler mellem oplæg, diskussion, cases og øvelser.

Kurset udgør 16 lektioner á 45 minutters varighed. 

Kursus

Senest viste

Favoritter