Strategi

Faget udbydes i efteråret 2021.

I vore dages industrialiserede lande finder langt den meste industriaktivitet sted i profit-orienterede virksomheder. Ofte konkurrerer disse virksomheder på mere end et marked, hvad enten det handler om flere produkter eller flere geografiske markeder. Det er dog vigtigt at bemærke, at over de seneste år har virksomheder og også deres omgivelser undergået enorme forandringer. Især er det i stigende grad blevet vigtigt for virksomheder at vinde og fastbeholde konkurrencemæssige fordele og som følge heraf at skabe høj profit.

Dette kursus fokuserer på, at blandt de mange faktorer, der i sidste ende har indflydelse på virksomheders profit, er strategi særligt vigtig. Det er formålet med kurset at give deltagerne en tilbundsgående viden om strategi-konceptet og endvidere at give dem de færdigheder og værktøjer, der er nødvendige for at adressere de strategiske udfordringer, som virksomheder står overfor.

Læs mere om faget.

Læs mere om MBA-uddannelsen.

    Single course - MBA

    Recently Viewed

    Favorites