Courses, Continuing Education and Events

Shop By
View as List Grid

14 Items

per page
Set Descending Direction
  1. Single course - MBA
    Forretningsmodeludvikling
    DKK27,000.00

      Faget udbydes til foråret 2023

      Forretningsmodeller er blevet et populært værktøj til at beskrive, hvordan virksomheden skaber værdi. Forretningsmodeller kan forklare, hvorfor en virksomhed har succes, eller hvad den skal ændre for at blive mere k... Read More

    • Single course - MBA
      Forhandling
      DKK27,000.00

        Faget udbydes foråret 2023

        Enhver leder deltager i forhandlinger – for stort set enhver ledelsesmæssig beslutning omfatter én eller flere personer, der skal forhandles med. Derudover er der kontrakter med kunder og leverandører samt virksomhedens... Read More

      • Single course - MBA
        Masterprojekt og metode
        DKK27,000.00

          Når du tager kurset masterprojekt og metode, skal du dokumentere en selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en erhvervsøkonomisk og ledelsesrelateret problemstilling, der har relevans for og relation til praksis.
          Dertil skal du vise evnen til at identificere re... Read More

        • Single course - MBA
          Innovationsledelse
          DKK27,000.00

            Omdrejningspunktet for faget er ledelse af innovation, og formålet er, at du får indsigt i centrale temaer, teorier og begreber til analyse og ledelse af innovation. Faget vil give dig redksaberne således du er i stand til at vurdere og forbedre virksomheders innovationsled... Read More

          • Single course - MBA
            Den digitale organisation
            DKK27,000.00

              Digitale teknologier får en stadig større betydning i alle aspekter i en virksomhed. Det skaber 2 udfordringer, nemlig en bedre forståelse for markedet og teknologier og nye former for ledelse, forretningsmodeller og strukturer. Samtidig er det vigtigt at disse områder all... Read More

            • Single course - MBA
              Business Intelligence
              DKK27,000.00

                Du vil via Business Intelligence få viden og læring omkring den datadrevet virksomhed og evidensbaseret beslutninger, så du bliver i stand til at lede og træffe velovervejet beslutninger.  

                Faget giver dig indsigt i den datadrevne virksomhed og redskaber til at t... Read More

              • Single course - MBA
                Finansiering
                DKK27,000.00

                  Formålet med faget er at give dig en ledelsesfokuseret og anvendelsesorienteret forståelse af de basis begreber, som regnskab, økonomistyring og finansiering bygger på.

                • Single course - MBA
                  Markedsrelationer
                  DKK27,000.00

                    Det er en central marketingopgave, at kunne bidrage til kunders værdiskabelse. Det stiller også krav om, at din virksomhed er i stand til løbende at forstå, hvordan kunderne skaber værdi, og hvad de forventer af de produkter og serviceydelser, som de køber. Det vigtigt, ... Read More

                  • Single course - MBA
                    Virksomhedsøkonomi
                    DKK27,000.00

                      Formålet med kurset er at give dig indsigt i ledelse af en ​​forsyningskæde og driften af ​​en virksomhed eller organisation. Du vil få en forståelse af, hvordan du effektivt matcher udbud med efterspørgsel - ikke kun inden for virksomheden, men også i interaktio... Read More

                    • Single course - MBA
                      Virksomhedens internationalisering
                      DKK27,000.00

                        Faget udbydes i efteråret 2023.

                        I løbet af de 2-3 sidste årtier, har vi været vidner til markante ændringer i de økonomiske omgivelser mange virksomheder opererer i. Liberaliseringen af verdenshandelen, fald i transportomkostninger, ICT-revolutio... Read More

                      • Single course - MBA
                        Makroøkonomi
                        From:
                        DKK27,000.00

                          Studiestart foråret 2023

                          Virksomheder agerer i en kompleks omverden sammensat af nationale og internationale markeder, vækst og recession, samt foranderlige politiske og finansielle vilkår. På makroniveau er det konjunkturcykler, renteudvikling, di... Read More

                        • Single course - MBA
                          Strategi
                          DKK27,000.00

                            I de industrialiserede lande findes langt den meste industriaktivitet sted i profit-orienterede virksomheder. Ofte konkurrerer disse virksomheder på mere end et marked, hvad enten det handler om flere produkter eller flere geografiske markeder. Det er dog vigtigt, at bemærke... Read More

                          • Single course - MBA
                            Forandringsledelse
                            DKK27,000.00

                              Faget udbydes i efteråret 2023

                              I et forretningsmiljø, der i stigende grad bliver mere og mere komplekst og dynamisk, har forandringsledelse naturligt nok udviklet sig til en central disciplin. Og dog viser undersøgelser, at mellem 50 og 70 procent a... Read More

                            • Single course - MBA
                              HRM
                              DKK27,000.00

                                Meget ofte bliver medarbejderne udråbt til at være den vigtigste ressource af virksomhederne. Selvom en sådan erklæring afspejler resultater fra i videnskabelige undersøgelser, der viser at medarbejdernes adfærd og kognition kan påvirke mange virksomhedsparametre og res... Read More

                              View as List Grid

                              14 Items

                              per page
                              Set Descending Direction

                              Recently Viewed

                              Favorites