Virksomhedens internationalisering

Faget udbydes i efteråret 2023.

I løbet af de 2-3 sidste årtier, har vi været vidner til markante ændringer i de økonomiske omgivelser mange virksomheder opererer i. Liberaliseringen af verdenshandelen, fald i transportomkostninger, ICT-revolutionen, Sovjetblokkens sammenbrud samt Kinas indtræde i WTO har medvirket til en mere international legeplads hvor såvel forbrugerne som producenterne befinder sig overalt i verden.

Faget fokuserer på interaktionen mellem globaliseringen og virksomheders beslutninger gennem en kombination af økonomiske teorier, evidensbaseret viden og praktiske business cases.

    Single course - MBA

    Recently Viewed

    Favorites