Markedsrelationer

Faget udbydes i foråret 2022

Endvidere skal virksomheden tilfredsstille kundernes forventninger til produkter og serviceydelser gennem understøttelse af kundernes værdiskabelsesaktiviteter. I den forbindelse er det ofte vigtigt, at virksomheden er i stand at opbygge og vedligeholde langsigtede relationer med centrale kunder, distributører, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Markedsrelationer-faget vil sætte deltagerne i stand til at tage velbegrundede beslutninger om virksomhedens marketingaktiviteter (i bred forstand) under hensyntagen til virksomhedens overordnerede strategi.

Kurset dækker begreber, processer og institutioner der vedrører marketing af produkter og serviceydelser jf. AMBAs kriterie 1. Det dækker endvidere de marketingrelaterede aspekter af virksomhedens strategiske og taktiske tilgang til udvikling, implementering og overvågning af markedstilbud jf. AMBAs kriterier 4 og 9. Endvidere dækker kurset virksomhedens evne og muligheder til at reagere på ændringer i markedet jf. AMBAs kriterie 8.

At bidrage til kunders værdiskabelse er en central marketingopgave. Dette stiller krav om at virksomheden er i stand til løbende at forstå hvordan kunderne skaber værdi og hvad de forventer af de produkter og serviceydelser, de køber. Virksomheden skal evne at omsætte denne forståelse i udviklingen af konkurrencedygtige markedstilbud (produkter og/eller serviceydelser) og selv bidrage til skabelsen af kundernes forventninger gennem de løfter man giver dem.

    Single course - MBA

    Recently Viewed

    Favorites