Introduktionsforløb til rusmiddelproblematikker

Studiestart i efteråret 2021

Du bliver introduceret til Master i rusmidlers opbygning, moduler, formkrav, samt tværvidenskabelige og komparative sigte på et fem-dages introduktionsforløb. 

Gennem forelæsninger, workshops, logbøger og forberedelse tilegner de studerende sig grundlæggende viden om rusmiddelproblematikker, som resten af uddannelsen bygger videre på.

Endvidere stifter du bekendtskab med de medstuderende og undervisere, som man i resten af uddannelsen skal samarbejde og kommunikere med.

Tematikkerne uddybes gennem et efterfølgende teoriforløb med hovedvægt på samfundsvidenskabelige teorier vedrørende rusmiddelbrug og afhængighed. 

Læs mere om Introduktionsforløb til rusmiddelproblematikker

Læs mere om Master i rusmidler

    Single course - Master

    Recently Viewed

    Favorites