Projektledelse - HD 1. del - Aarhus

Studiestart foråret 2022

Fagets målsætning er at give den studerende indblik i, kendskab til og forståelse for de særlige muligheder og problemstillinger, der er forbundet med at arbejde med - og i - projektarbejdsformen. Ligeledes gives den studerende et teoretisk og metodemæssigt grundlag for at arbejde som projektleder og projektdeltager.

Kurset skal udvikle den studerendes kompetencer til at analysere, tilrettelægge og lede projekter samt forstå og anvende projekter som dynamiske og integrerede dele af virksomhedens organisation og strategi. Den studerende skal i forhold til forskellige projekttyper kunne analysere, strukturere, planlægge, lede, styre og dokumentere projekter, således at den ønskede effekt realiseres.

Læs mere om Projektledelse (HD)
Læs mere om HD 1. del

    Single course - HD

    Recently Viewed

    Favorites