Udvidet Erhvervsret - HD 1. del - Herning

Studiestart i foråret 2021

Faget giver dig ud fra et virksomhedsperspektiv et sådant overblik over retssystemet og kendskab til retsregler på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder, at du også på disse områder er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter.

Der lægges endvidere vægt på, at du gennem kendskab til retssystemet og evnen til at forstå retsregler er i stand til at vedligeholde og udbygge viden efter afsluttet studium.

Faget forudsætter at du er tilmeldt eller har bestået faget Erhvervsret.

Læs mere om Udvidet Erhvervsret
Læs mere om HD 1. del

Enkeltfag - HD

Senest sete

Favoritter