Virtuelt HR-møde: Medarbejdervitaliserende samtaler i coronaens skygge

Målet med Medarbejdervitaliserende samtaler er at understøtte medarbejderens engagement og kvalificerede selvbestemmelse i sine nutidige og fremadrettede måder at regulere sit arbejdsliv samt at skabe mulighed for medarbejderens refleksion over sine måder at bidrage til organisationens opgaveløsning, vision og fællesskab.

Men hvordan skaber du dialog med medarbejderne om, hvad der vitaliserer dem i deres arbejdsliv i form af mening, engagement, opgaveløsning, relationer og trivsel, samt hvilke udfordringer, de oplever i forhold til dette, og hvad skal der i givet fald til for at håndtere disse udfordringer?
COVID-19 har i 2020 kastet en skygge over Verden. Distanceledelse, hjemmearbejde, onlinemøder, jobusikkerhed m.m. er blevet en del af hverdagen. Hvordan påvirker det den medarbejdervitaliserende samtale og hvad skal du være særlig opmærksom på?

Deltag i virtuelt HR-møde torsdag d. 8. oktober kl. 15.45-17.00.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Aarhus BSS HR Executives.

Program

  • Velkomst og intro
  • Inspirationsoplæg: Medarbejdervitaliserende samtaler i Coronaens skygge v/professor Jan Tønnesvang
  • Muligheder for kompetence- og lederudvikling på Aarhus BSS v/Thomas Korsgaard
  • Tak for i dag

Kort om oplægsholder Jan Tønnesvang

Jan Tønnesvang er institutleder og professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus BSS. Jan arbejder inden for feltet integrativ psykologi, som skaber helhed i forståelsen af mennesket som psykologisk, biologisk, kulturelt og samfundsmæssigt væsen. Han tager afsæt i den integrative perspektivisme, hvor der er særlig opmærksomhed på menneskelige grundbehov (for autonomi, relaterethed, mestring og mening), og hvorledes disse "iltes" og udvikles i vitaliserende miljøer og systemer.

Det er en central del af instituttets mål at gøre den integrative psykologi anvendelig og samfundsrelevant, som grundlag for at løse problemer og realisere menneskelige potentialer på både individ-, gruppe- og samfundsplan.

Jan publicerer mange artikler og bøger inden for fagområdet, samtidig er han en værdsat underviser. Jan underviser fx på Master i offentlig ledelse på fagene "Ledelse: Incitamenter, Motivation og Normer", ”Fremtidens organisation: Bæredygtighed, trivsel og ledelse” og ”Ledelse af ledere”. Jan er medforfatter på bogen ”Medarbejdervitaliserende samtaler”, som bl.a. danner grundlag for dette virtuelle HR-møde.

  • Begrænsede pladser

Webinar

Senest sete

Favoritter