Virksomhedens interne og eksterne kommunikation - HD 1. del - Aarhus

Studiestart i foråret 2022

Faget giver dig en teoretisk og praktisk indsigt i virksomheders og organisationers arbejde med intern og ekstern kommunikation, herunder indsigt i de virkemidler, der sætter en virksomhed eller organisation i stand til at kommunikere effektivt med interessenter såsom medarbejdere, kunder, leverandører, journalister, interesseorganisationer, offentlige myndigheder m.fl. 

For at opfylde ovennævnte mål skal du i løbet af kurset tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområdet virksomheds-/organisationskommunikation.

Læs mere om Virksomhedens interne og eksterne kommunikation
Læs mere om HD 1. del

    Enkeltfag - HD

    Senest sete

    Favoritter