Samfundsøkonomi - HD 1. del - Aarhus

Studiestart i foråret 2022

Faget giver dig et indblik i centrale økonomiske sammenhænge for derved at sætte dig i stand til at vurdere virkningerne af ændrede vilkår og betingelser for virksomheder samt at give en grundlæggende indføring i erhvervs- og samfundsforhold.  

En bredt anlagt og alsidig forståelse af samfundsøkonomiske forhold samt udviklingen heri er væsentlig også i en erhvervsøkonomisk sammenhæng. Dette fordrer både en basisviden om samfunds- og erhvervsstrukturen samt en indsigt i og beherskelse af grundlæggende analyseelementer og –metoder fra økonomisk teori. 

Læs mere om Samfundsøkonomi
Læs mere om HD 1. del

    Enkeltfag - HD

    Senest sete

    Favoritter