Rusmidler og psykiske problemer

Ofte overses den psykiske lidelse, når det primære fokus er på misbruget - eller misbruget overses, når det primære fokus er på den psykiske lidelse. I andre sammenhænge ekskluderes mennesker fra ydelser og mulighed for støtte, som de både har behov for og ret til, på grund af deres adfærd, som knytter sig til samtidig rusmiddelproblematik og psykisk lidelser.

På dette kursus får du et indblik i de udfordringer, som borgerne, deres pårørende og hjælpesystemerne oplever.

"Hvis jeg havde det bedre, ville det være nemmere at passe min behandling".

Om kurset

Kurset afholdes fra kl. 9-16 (ankomst og morgenkaffe fra kl. 8.30).

Problematisk brug af rusmidler står sjældent alene, men er ofte koblet sammen med psykiske lidelser og mistrivsel. Det er derfor ofte ikke så enkelt selv at holde op eller søge behandling, som det måske kan virke for omgivelserne. For at kunne imødekomme udfordringerne og udvikle relevante tilbud, er det vigtigt at vide noget om, hvilke særlige udfordringer og behov for støtte, som mennesker med samtidig rusmiddelproblematik og psykiske lidelser oplever.

Kurset har fokus på at ramme den hverdag, som deltagerne arbejder i. For at kunne gør det, lægges der op til stor inddragelse af deltagerne, blandt andet ved at arbejde med cases, som giver mulighed for at illustrere udfordringer og hvordan vi kan imødekomme dem i praksis. På kurset vil vi også diskutere national og international forskningsbaseret viden om relevante strategier, indsatser og interventionsformer. Dine undervisere vil bl.a. præsentere resultater fra projekter, der har undersøgt betydningen af at have dobbeltfokus i behandlingen, betydningen af relevant udredning og interventioner, der fremstår særligt lovende. Underviserne vil fortælle om nogle af de projekter, de selv har været involveret i:  1) Ro På, som er et kort samtaleforløb, der har vist en god effekt i arbejdet med mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse og rusmiddelproblematikker. 2) Metodeprogrammet, hvor en af de afprøvede metoder viste sig at øge gennemførsels- og succesraten for personer med ADHD.

Dit udbytte


På kurset får du:

Du får:

 • Kendskab til kriterier for psykiske lidelser ved misbrug og deres betydning for behandlingen.
 • Kendskab til rusfunktion i relation til psykiske lidelser og strategier til at undersøge rusfunktionen hos mennesker med misbrug og psykiske lidelser.
 • Kendskab til typiske udfordringer i arbejdet med målgruppen, samt strategier til at overkomme disse.

Når du har deltaget i kurset, kan du:

 • udfordre behandlingspessimisme og fordomme i forhold til mennesker med psykiske lidelser og misbrug.
 • identificere individuelle, sociale og systemiske udfordringer inden for området.
 • beskrive udbredte psykiske lidelser og muligheder for at møde disse lidelser i behandlingen.
 • identificere og forholde dig kritisk til, hvordan der arbejdes med målgruppen i din organisation.
 • beskrive nogle af de nyeste metoder inden for indsatser, strategier og interventioner og overveje, om nogle af dem kan anvendes i din organisation.
Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig til praktikere, med et primært med behandlingsrettet fokus, eksempelvis inden for rusmiddelbehandling, psykiatri, i fængsler. Den typiske deltager vil være ansat som:

 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske
 • Pædagog
 • Behandler

Max 22 deltagere.

Din underviser

Birgitte Thylstrup, lektor, Center for Rusmiddelforskning. Birgitte forsker inden for samtidig misbrug og psykisk lidelse, herunder selve diagnoserne og behandling af komplekse problemer set fra en relationel, metodisk og systemisk vinkel, samt betydningen af sociale netværk og risiko for marginalisering. Udover sin forskning arbejder Birgitte 20% som psykolog ved Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter.

Morten Hesse, lektor, Center for Rusmiddelforskning. Morten forsker i misbrug og psykisk lidelse og beskæftiger sig med hvilke typer af behandling, der virker, og hvad det langsigtede forløb er for mennesker med misbrug og psykisk sygdom samtidig. Udover sin forskning arbejder Morten 20% som psykolog ved Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter.

Organisering af kurset

Kurset kombinerer oplæg, gruppearbejde og diskussioner i arbejdet med temaet. Før kursusdagen fremsendes undervisningsmateriale, inklusiv individuelle øvelser, som deltageren skal udføre og arbejde videre med på kursusdagen.

Individuelt tilpasset kursus

Kurset tilbydes også som et individuelt tilrettelagt kursus for en gruppe medarbejdere. Kontakt Sidsel Schröder på ss.crf@psy.au.dk eller telefon 87 165 339, Center for Rusmiddelforskning, for mere information.

Program

Ankomst og velkomst

Hvad vil det sige at lide af både rusmiddelmisbrug og psykisk lidelse – et overblik og snak om erfaringer fra egen hverdag

Kaffepause

Individuelle udfordringer + pårørende

Behandling og muligheder for hurtig fokus og indsats

Kaffepause

Hvad kan vi arbejde med i vores organisation, hvad er næste skridt?

Afslutning og evaluering.

 

Kursus

Senest viste

Favorites